Nieuw probleem bij Kulturhus Stompwijk

Op de plek waar het Kulturhus in Stompwijk wordt gebouwd ligt een ondergrondse slakkenlaag (verbrandingsafval van kolen en staal). De bouwer van het Kulturhus denkt dat die laag weg moet vanwege milieu-effecten. Hij wil er echter niet voor betalen. Dat zou betekenen dat de gemeente de kosten moet dragen. De gemeente heeft al € 3,8 miljoen voor het Kulturhus uitgegeven, inclusief een recente verhoging van € 0,5 miljoen. Daar had de gemeenteraad toen al grote problemen mee. Volgens toenmalig wethouder Bianca Bremer was er contractueel geen mogelijkheid om onder die extra uitgaven uit de komen. Volgens haar was het echter ook meteen de laatste keer dat zulks zou gebeuren. Nu volgt dus mogelijk een nieuwe rekening. De gemeente en de aannemer zijn nog in gesprek met elkaar.

Fors geld over van Stompwijkseweg

De werken aan de Stompwijkseweg – vervangen en opknappen kademuur, aanleg nieuw wegdek – zijn fors goedkoper uitgevallen dan vooraf berekend. Van het budget van € 11,3 miljoen is nu nog € 3,5 miljoen over. Dat terwijl de werken zijn afgerond. Wat er nog moet gebeuren, wordt door derden betaald. Wat er met de € 3,5 miljoen gaat gebeuren is nog onduidelijk. Formeel zaten de werken aan de Stompwijkseweg in één project met de aanleg van de zogenoemde Verbindingsweg rond de kern van Stompwijk, en een reconstructie van de Dr. van Noortstraat. Voor het geheel was € 29 miljoen beschikbaar. B&W kunnen besluiten de € 3,5 miljoen in het project te laten. Aan de andere kant verkeert de gemeente in geldnood en zou een meevaller van € 3,5 miljoen dus zeer welkom zijn. De Stompwijkseweg is overigens niet het enige project van de gemeente waarbij de kosten lager uitvallen. Bij de werken in de wijk De Rietvink (Leidschendam, opheffen grondverzakkingen) is ook € 600.000 minder besteed dan voorzien.

Plannen Meeslouwerpolder liggen stil

 Er gebeurt voorlopig niets in de Meeslouwerpolder te Stompwijk. Eerst moet er een nieuw bestemmingsplan komen. Dat duurt nog zeker tot de zomer van 2019. Voor dat nieuwe bestemmingsplan zijn ook nog onderzoeken nodig inzake geluidhinder van de A4 en de bescherming van de natuur in de polder. Het vorige college van B&W maakte bekend dat er in de polder zo’n 6000 vierkante meter kas ging verdwijnen. Het betrof oude en onrendabele kassen. In de plaats daarvoor kunnen grasland, recreatievoorzieningen of woningbouw komen. Het gaat om het gebied tussen de Kniplaan en de Tuinbouwweg. De plannen maken onderdeel uit van een herinrichting van de polder die erop gericht is het gebied aantrekkelijker en tegelijk economisch vitaler te maken. Tussen de Tuinbouwweg en de Huyssitterweg krijgen bedrijven de kans uit te breiden en kunnen zich ook nieuwe bedrijven vestigen. Dat moeten dan wel bedrijven zijn uit het nabije gebied, met name ondernemingen die nu nog aan de Stompwijkseweg zitten. Behalve de mogelijke woningbouw in het stuk tussen de Kniplaan en de Tuinbouwweg kan er in de polder ook beperkte woningbouw plaatsvinden bij de nieuw aan te leggen Verbindingsweg rond de kern van Stompwijk, en parallel aan de Stompwijkseweg/Dr. van Noortstraat. De woningbouw is vooral bedoeld voor Stompwijkers. Eind 2018 wilde de gemeente met de uitwerking starten. Dat gaat nu dus niet door. Het nieuwe bestemmingsplan moet ook nog door een beroep- en bezwaarprocedure. Ook de gemeenteraad moet er nog mee instemmen.

Bron: Vlietnieuws