De Stompwijkseweg-saga

Dit najaar gaat de Stompwijkseweg opnieuw dicht voor het verkeer. Dit ondanks het feit dat de weg in mei weer werd opengesteld voor het verkeer nadat de weggebruikers een jaar lang deze verbinding niet hadden kunnen gebruiken. Aanleiding: werken aan de kadewand en het opknappen van het wegdek over een lengte van 4 kilometer. De weg moet weer open om netwerkbeheerder Stedin en KPN de kans te geven nog wat leidingen en kabels te (ver)leggen. Dat hadden de twee ondernemingen ook kunnen doen toen de weg open lag. Maar toen zwegen ze ondanks een oproep van de gemeente om noodzakelijke werken in die periode te doen.

Op het Raadhuis zijn ze ‘not amused’ over de handelwijze van Stedin en KPN. Gelukkig is men erin geslaagd om het bedrijf dat zorgde voor een nieuw strak wegdek, opnieuw in te schakelen zodat de sporen van de werken keurig worden weggewerkt. Alsdan moet het wegdek goed genoeg zijn om vijftien jaar zonder onderhoud mee te kunnen. In 2013 begonnen gemeentelijke ambtenaren aan de voorbereiding van de werkzaamheden. In juli 2015 ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel om voor de reconstructie van de Stompwijkseweg 11,3 miljoen euro vrij te maken. Het feit dat een deel van de kademuur in het water van de Stompwijkseweg was gedonderd, speelde daarbij nadrukkelijk mee. Er moest iets gaan gebeuren, en snel ook. Destijds werd ervan uitgegaan dat de hele kadewand vervangen moest worden. Bovendien was bekend dat de weg in het verleden is opgehoogd en verstevigd met ‘rotzooi’. Vervuilde rotzooi wel te verstaan. Spul dus dat vanwege het milieu en de gezondheid uit de grond moest worden gehaald bij de reconstructie.

Eind 2015 meldde toenmalig wethouder Frank Rozenberg de gemeenteraad dat de dijk waarop de weg ligt over de hele lengte 80 centimeter moest worden afgegraven vanwege het vuil in de grond. Kosten: € 2,6 miljoen. Deze tegenvaller bleek echter weg te vallen tegen een meevaller. Onderzoek had uitgewezen dat de kademuur maar over een lengte van 500 meter vervangen moest worden. Bij de rest kon volstaan worden met renovatie. En dat was veel goedkoper. BAM kreeg de opdracht voor de werken. Met hen werd afgesproken dat zij de bovenste 30 centimeter grond zouden afgraven op hun kosten, dieper was voor rekening van de gemeente. Bij dat dieper graven was er rekening mee gehouden dat er voor de kadewand nieuwe ‘ankers’ nodig waren: lange stalen staven die vanaf de wand landinwaarts liepen. De BAM bedacht echter een andere constructie: profielen. Feitelijk holle stalen pijpen gevuld met beton waardoor het niet nodig was om de kade te verstevigen met ankers. Voor de bodemwerkzaamheden werd een saneringsplan opgesteld dat werd goedgekeurd door de omgevingsdienst Haaglanden, het bevoegd gezag. Basis voor dat plan was nader onderzoek naar de bodemvervuiling onder de weg, dat uit had gewezen dat een sanering over de volle 4 kilometer niet nodig was. Daarmee was de noodzaak van die sanering achterhaald. Het vuil kon blijven.Ten behoeve van de wegaanleg werd uiteindelijk alleen de bovenste 50 centimeter grond ‘gebruikt’. En alleen als daarin een duidelijke verontreiniging opviel, werd dat stuk grond vervangen door schoon materiaal. De kostenpost van € 2,6 miljoen die Rozenberg noemde is feitelijk niet ontstaan. Het bedrag zit nog steeds in de knip en wordt nu doorgeschoven naar het vervolg van de werken aan de Stompwijkseweg: de reconstructie van de Dr. van Noortstraat en de aanleg van de zogenoemde Verbindingsweg rond de kern van Stompwijk. Voor de drie projecten samen is ooit € 29 miljoen vrijgemaakt: voor de twee die nu nog moeten starten 13,4 miljoen. Voor de Verbindingsweg start het grondbedrijf Van der Krogt uit Stompwijk binnen enkele weken met het aanbrengen van grond. Die moet daarna ‘inklinken’. Pas over een jaar kan de aanleg van de weg echt starten. Dan komt ook de Dr. van Noortstraat in beeld. Het geheel moet in 2021 klaar zijn.

Bij de aanleg van de Verbindingsweg voert de gemeente ook werken voor het Hoogheemraadschap Rijnland uit, zoals de aanleg van sloten en bruggen. In ruil daarvoor draagt Rijnland voor € 550.000 bij aan de Stompwijkseweg-kadewand. Er volgt nog één spannend moment: begin 2019 moet de Omgevingsdienst Haaglanden beoordelen of de werken aan de weg er qua milieuvervuiling en gezondheid mee door kunnen. Bij een positief antwoord – en daar rekent het Raadhuis op – is het project dan écht afgerond.

Bron: Vlietnieuws