Beste dorpsgenoten,

Afgelopen week is de collecte gelopen voor het Prinses Beatrix Spierfonds. De opbrengst is € 1110,92. Een geweldig mooi bedrag wat zeker goed besteed gaat worden! Zonder onze groep collectanten hadden we dit bedrag nooit bij elkaar gekregen. Daarom wil ik de collectanten hartelijk danken voor het lopen! En natuurlijk alle dorpsgenoten voor hun gulle gift.

Mocht u de collectant gemist hebben en toch nog een bedrag willen doneren dan kan dit via www. prinsesbeatrixspierfonds.nl/collectebus.

Groetjes, namens het Prinses Beatrix Spierfonds, Hélène vd Bosch