Stompwijkseweg moet weer dicht

De Stompwijkseweg, die na werkzaamheden in mei weer open ging voor verkeer, gaat dit najaar weer dicht. Op drie tot vier plaatsen moeten kabels en leidingen worden verlegd. Er wordt naar gestreefd de werkzaamheden in december af te ronden.

Dat door de gemeente en Omgevingsdienst Haaglanden bekend gemaakt. Vanwege de nieuwe ingrepen blijft het zogenoemde saneringsplan inzake ondergrondse vervuiling vooralsnog van kracht. Her en der moeten ook nog aansluitingen tussen bruggen en de kade waarop de weg ligt, gemaakt worden.

Als alle werken klaar zijn zal BAM Infra, dat de werken uitvoert, rapporteren aan de Omgevingsdienst Haaglanden. Dan zal ook blijken wat de extra kosten zijn geweest die BAM Infra in verband met de vervuilde ondergrond heeft moeten maken.

Bron: Vlietnieuws