Natuur- en milieuorganisaties eisen scherm langs A4

Natuur- en milieuorganisaties hebben middels hun raadsman het provinciaal bestuur van Zuid-Holland en BAM Infra gevorderd hun contractuele verplichting tot de aanleg van een geluidscherm langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland na te komen. Dat blijkt uit een brief die mr. J. A. Huijgen van het advocatenkantoor BarentsKrans namens Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, aan het provinciaal bestuur en BAM Infra heeft verzonden. Onlangs lieten Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland weten dat het geluidscherm – 3,5 kilometer lang, drie meter hoog – er niet kwam omdat men met het Recreatiecentrum Vlietland een nieuwe overeenkomst had gesloten. Daarmee was de oude afspraak uit 2009 vervallen, aldus Gedeputeerde Staten. Het geluidscherm zou er in 2013 hebben moeten staan.

De natuur- en milieuorganisaties werden in 2009 partner in de overeenkomst aangaande het geluidscherm. Daardoor kunnen de provincie en BAM Infra niet éénzijdig kiezen voor een andere invulling, aldus mr. Huijgen. De raadsman wijst er verder op dat in 2011 de provincie nog meldde dat BAM Infra ‘weldra’ een vergunning voor de bouw van het scherm zou aanvragen. Dat is nooit gebeurd en de provincie ondernam ter zake ook geen actie.

Huijgen wijst erop dat er een groot politiek draagvlak is voor het geluidscherm in de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. In Provinciale Staten Zuid-Holland is bijna de helft van de leden voor het scherm. Er is zelfs 300.000 euro extra uitgetrokken voor een kwaliteitsimpuls van Vlietland.

De vier natuur- en milieuorganisaties bieden het provinciaal bestuur en BAM Infra overigens nader overleg aan waarbij zij wel aangeven dat hun standpunt ter zake niet ter discussie staat.

Bron: Vlietnieuws