Informatiebijeenkomst nieuwe Verbindingsweg

Maandag 3 september vanaf 19.30 uur in Het Dorpshuis

Aannemer Van der Krogt B.V. en de gemeente Leidschendam-Voorburg houden op maandag 3 september vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst in Het Dorpshuis over de komende voorbereidende werkzaamheden voor de Verbindingsweg. Bewoners en/of ondernemers van Stompwijk zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Er is een aanbesteding geweest voor de werkzaamheden om het toekomstige wegtracé van de Verbindingsweg voor te belasten. De opdracht is gegund aan de plaatselijke firma Van der Krogt B.V. die als economisch meest voordelige aanbieding uit de bus kwam.

Wat gaat er gebeuren? De werkzaamheden omvatten hoofdzakelijk het opschonen van het toekomstige wegtracé, het dempen en aanleggen van (tijdelijke) sloten en het aanvoeren en verwerken van zand om de ondergrond van het tracé te laten inklinken/zetten. Het inklinken/zetten duurt ongeveer een jaar.Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de aard en omvang van de werkzaamheden, de volgorde en de planning van het werk en de gevolgen hiervan voor de omgeving. Wij stellen uw aanwezigheid bij deze bijeenkomst zeer op prijs. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeentelijke Omgevingsmanager van het project, de heer Ad de Hoon (bereikbaar onder 06 53 79 44 55 of via e-mail a.de.hoon@leidschendam-voorburg.nl).

Het Projectteam Bereikbaar Stompwijk