Stompwijkseweg zou helemaal worden afgegraven

Vanwege de vervuiling in de ondergrond zou de dijk waarop de Stompwijksweg ligt over de hele lengte tot een diepte van 80 centimeter worden afgegraven. Dat blijkt uit een brief die oud-wethouder Frank Rozenberg op 17 november 2015 aan de gemeenteraad zond. Inmiddels is duidelijk dat zulks nooit is gebeurd.

Rozenberg gaf destijds aan dat er in de kosten voor de weg geen rekening was gehouden met het afgraven tot 80 centimeter over de hele lengte. De extra kosten werken berekend op een bedrag dat vrijwel gelijk was aan de post onvoorzien binnen het budget voor vervanging en herstel van de kadewand alsmede een nieuw wegdek (2,6 miljoen euro). Omdat er echter een forse meevaller (zeker 7 miljoen euro) was bij de kosten voor de kadewand kon de afgraving tot 80 centimeter toch plaatsvinden, aldus Rozenberg. De kosten kwamen bovendien niet voor rekening van de post onvoorzien maar konden meegenomen worden in de bouwkosten voor de hele weg.

De inhoud van de brief van Rozenberg aan de gemeenteraad is opvallend aangezien BK Ingenieurs pas in mei 2016 aan de gemeente rapporteerde over de mate van vervuiling onder en naast (berm) de Stompwijkseweg. BK gaf meteen het advies een saneringsplan op te stellen. De vervuiling zat tussen 0,5 en 2 meter onder het oppervlak, aldus BK. De bovenste 50 centimeter was schone grond.

Uit de brief van Rozenberg blijkt dat de gemeente in eerste instantie van plan was alleen de bovenste 30 centimeter grond te laten afgraven ten behoeve van de werken aan de Stompwijkseweg.

Bron: Vlietnieuws