Omgevingsdienst Haaglanden vond het best

De Omgevingsdienst Haaglanden, het bevoegde gezag, vond het prima als de ernstige vervuiling van de dijk waarop de Stompwijkseweg ligt, daar bleef zitten bij de reconstructie van de weg en de kadewand. Vervuilde grond mocht zelfs na de werkzaamheden weer teruggestort worden.

Dat blijkt uit een beslissing van de dienst die op 30 maart 2017 aan de gemeente werd meegedeeld. Dat er in de sterk vervuilde grond werd gewerkt was voor de dienst geen probleem. Er werd ook geen saneringsonderzoek nodig geacht. Bij de vervanging van kadedelen mocht de oude vervuilde grond volgens de dienst teruggestort worden. Bij de kadeversterking middels buispalen mocht vuile grond in en rond de palen worden gebruikt. Wat de weg betreft hoefde maar tot maximaal 45 centimeter ontgraven te worden. Eerder bleek uit onderzoek dat de vervuiling op een diepte van 0,5 tot 2 meter zat.

Over de berm – die ook ernstig vervuild is – praat de omgevingsdienst helemaal niet. Over vervuild grondwater wordt alleen gemeld dat er geen grondwater ‘onttrokken’ mag worden. Wat betreft grond rond kabels, leidingen en andere dieperliggende voorzieningen stelt de dienst geen nadere maatregelen voor.

De risico’s die de vervuiling oplevert zijn volgens de Omgevingsdienst Haaglanden voldoende beperkt. Er is ook geen nazorg nodig.

De werken aan de weg en de kade werden begin dit jaar afgerond. Sinds 1 mei is de Stompwijkseweg weer opengesteld voor verkeer.