Geen Woejbusje

Op donderdag 9 augustus gaat er GEEN busje naar Zoetermeer.

Zoals u vorige week al in de Dorpsketting hebt kunnen lezen is het busje verbrand.

Coby v. d. Geest tel. 071-5801561, mob. 0610616934