Afvalgeschiedenis (samenvatting door redactie)

 

Afval houdt de gemoederen in Leidschendam-Voorburg stevig bezig. Vrijwel dagelijks komen er berichten voorbij met foto’s van afval dat naast ondergrondse afvalcontainers wordt gedumpt, met al snel een verwijt naar het vorige college veroorzaker van al dat leed. Het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers was al veel eerder gestart (in de collegeperiode 2010 – 2014) en leidde ook toen al tot vragen over bijplaatsen van afval en grofvuil.

Voor GBLV/Gemeentebelangen aanleiding om toch eens wat verder in de geschiedenis van het afvalbeleid en van Avalex te kijken. Die geschiedenis leert dan dat een verwijt naar het vorige college van GBLV, D66, GroenLinks en PvdA wel erg gemakkelijk is.

Hoe nu verder?

GBLV/Gemeentebelangen staat voor een goede, milieubewuste, klantvriendelijke en efficiënte afvalinzameling. Wij zitten daarbij absoluut niet gebakken aan Avalex. Integendeel. Wat ons betreft moet er zo snel als mogelijk een aanbestedingsprocedure worden gestart of een andere partij de afvalinzameling goedkoper en beter kan dan Avalex.

Wij willen verder ons steentje bijdragen aan een goed milieu voor nu en in de toekomst. Hoe minder restafval er wordt verbrand, des te beter het is. Dit betekent dat herbruikbaar materiaal niet bij restafval terecht moet komen.

Nascheiding (u gooit al u afval in één bak en op een centraal punt wordt uw afval uitgesorteerd) klinkt dan heel aantrekkelijk maar vervuilt de herbruikbare materialen. Ook u kunt zich voorstellen hoe al uw afval voor een week in één bak er uit zal zien – een vieze bende – of dat u papier, kleding, glas, plastic, GFT-afval e.d. apart houdt van het echte restafval. U zult dan ook zien dat u eigenlijk heel weinig restafval in een week “produceert”. Overigens heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om tot nascheiding over te gaan als dat een bewezen techniek is.

Tot slot is en blijft het een gedragskwestie. In onze beleving is het niet normaal om toiletpotten, koelkasten, kasten, kinderwagens en wat allemaal meer gewoon maar naast een afvalcontainer te gooien. Als de meerderheid van onze inwoners dat wel normaal vindt, dan zou de ultieme oplossing zijn om dat dan maar te accepteren. Maar laten we dan ook stoppen met geklaag dat het een bende is naast afvalcontainers; die bende is dan immers ook normaal geworden.

GBLV/Gemeentebelangen vindt dit hoe dan ook niet normaal en wij accepteren het bijplaatsen van afval naast ondergrondse containers niet. Wij zijn benieuwd of u dat ook vindt!

Frank Rozenberg Raadslid GBLV/Gemeentebelangen