De straten in Leidschendam-Voorburg moeten weer schoon

“De afgelopen periode hebben we gezien dat vooral bij de ondergrondse containers veel (illegaal) afval wordt gedumpt en zakken worden bijgeplaatst. Dat is slecht voor het aanzien en de leefbaarheid van de wijk en een grote ergernis voor iedereen. We moeten als gemeente, Avalex en inwoners de handen ineen slaan, om deze klus te klaren. We zijn ‘Samen aan Zet’ om dit aan te pakken” aldus Astrid van Eekelen, wethouder Milieu en Duurzaamheid.

Maatregelen voor de komende maanden

Als eerste wordt het Clean Team ingezet om de straten schoon te houden. Het zwerfafval wordt opgehaald, het vervuilde straatbeeld wordt intensief aangepakt en de leefbaarheid in de wijken wordt op deze manier aanzienlijk verbeterd. Ten tweede heeft Avalex de opdracht gekregen om de ondergrondse containers vaker te legen, zodat inwoners hun gescheiden afval goed kunnen wegbrengen en er geen zakken meer naast de containers worden geplaatst omdat deze te vol is. Ten derde wordt zo spoedig mogelijk een mobiel grofvuil brengstation ingezet. Op centrale plekken in de gemeente, dichtbij huis, kan men terecht voor het wegbrengen van klein grofvuil en snoeiafval. Tot slot wordt de service aan inwoners verbeterd door weer wekelijks in te zamelen bij de laagbouw. Avalex heeft de opdracht gekregen om hier zo snel mogelijk mee te starten zodra hiervoor capaciteit beschikbaar is. Voor de inwoners blijft het gratis om grofvuil aan huis te laten ophalen. Avalex heeft het aantal ritten vermeerderd en efficiënter ingericht, zodat de termijn van vijf werkdagen nu wel wordt gehaald.

Handhaving

Maar naast alle maatregelen wordt er ook strenger opgetreden door handhaving bij illegale dumping van afvalzakken of grofvuil in de openbare ruimte. Wethouder Openbare Ruimte Nadine Stemerdink: “De openbare ruimte is van ons allemaal en we zijn met zijn allen verantwoordelijk om deze schoon en netjes te houden. De mannen en vrouwen van Stadsbeheer werken dagelijks hard aan schone straten, wijken en winkelcentra, maar dat kunnen zij niet alleen”.

Duurzaamheid

Het college heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Voor het afvalbeleid betekent dat onder andere dat er in 2020 nog maar maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar is. Astrid van Eekelen: “Met het huidig afvalbeleid wordt deze doelstelling niet gehaald en dat is niet acceptabel. Het afvalbeleid wordt daarom kritisch herzien en we passen het waar nodig aan om deze doelstelling te bereiken. We onderzoeken of nascheiding, eventueel in combinatie met voorscheiding, leidt tot lagere kosten, meer service aan inwoners en ook minder restafval.”