Wie is zijn telefoon verloren?

Gevonden op het voetpad langs de Waterviolier.

Als jij kunt vertellen wat voor merk het is en wat er op

het opstartscherm staat, bel dan: 06 15649654