Cheques van Fonds 1818 zijn uitgereikt

Wethouders Nadine Stemerdink en wethouder Jan-Willem Rouwendal hebben vandaag cheques uitgereikt aan vier maatschappelijke projecten uit Leidschendam-Voorburg. De gemeente ontving eerder deze maand een bedrag van € 18.000,18 uit handen van Fonds 1818-directeur Sanne ten Bokkel Huinink, ter ere van het jubileum van het fonds. Het was aan de gemeente zelf om te bepalen waar dit geld aan zou worden uitgegeven. Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft besloten om het geld te verdelen onder vier inspirerende maatschappelijke projecten binnen de gemeente.

Fenomeen Bovenveen ontvangt € 7.000

Fenomeen Bovenveen is een groep actieve bewoners die zich inzet voor de wijk Bovenveen. Bovenveen is een wijk waar armoede hoog is, de sociale veiligheid is laag en een sterke sociale cohesie ontbreekt. De meeste evenementen die de bewoners organiseren zijn gebaseerd op gezellig samenzijn onder het mom van sport en spel. De financiële bijdrage komt dan ook als geroepen.

Wortelen in de wijk ontvangt € 4.000

Wortelen in de wijk is een toneelstuk dat een aantal bewoners uit Voorburg en Leidschendam wil opstarten. Zij snijden met het toneelstuk een aantal belangrijke thema’s aan. Met deze bijdrage hebben zij genoeg financiën om het toneelstuk te realiseren.

Stompwijk ontvangt € 4.000

De Dorpsketting en de website Stompwijk worden onderhouden door een stichting. De stichting bestaat uit vrijwilligers die het hele dorp voorzien van informatie. Deze informatie is afkomstig van ruim 30 verenigingen, adverteerders en bewoners. Deze financiële bijdrage is een positieve stimulans voor het goede werk dat ze verzetten.

Actieteam De Kunst van het Rondkomen Leidschendam-Voorburg ontvangt € 3.000

Deze groep vrijwilligers is gestart vanuit een initiatief vanuit de gemeente. De groep bestaat uit mensen die allemaal direct of indirect weten hoe het is om met een klein budget rond te moeten komen. Doel van de groep is dat zij vanuit hun eigen ervaringen andere inwoners ondersteunen, informeren en helpen bij het omgaan met geld. Met deze financiële bijdrage kunnen zij weer nieuwe initiatieven ontwikkelen.

Prachtige voorbeelden

De gemeente Leidschendam-Voorburg reikte de cheques namens Fonds 1818 vandaag uit aan de vier bewonersinitiatieven. Wethouder Nadine Stemerdink: “Deze projecten zijn prachtige voorbeelden van creatieve en goede maatschappelijke projecten in onze gemeente. Ik ben er trots op dat we zulke ondernemende inwoners hebben en ik ben er zeker van dat deze bijdragen op goede plekken terecht komen.”

Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “Wij vinden het belangrijk dat iedereen in de gemeente Leidschendam-Voorburg mee kan doen en zich onderdeel voelt van de maatschappij. Daar dragen deze projecten zeker aan bij. Mooi dat wij ze met deze financiële bijdrage een stimulans kunnen geven om hun werk voort te zetten.”

(foto’s Michel Groen)