Presentatie coalitie-akkoord ‘Samen aan zet’ en installatie nieuw college in gemeenteraad Leidschendam-Voorburg

Op dinsdag 5 juni hebben de fracties van de VVD, CDA, PvdA en CU-SGP tijdens de vergadering van de gemeenteraad het nieuwe coalitie-akkoord ‘Samen aan zet’ gepresenteerd. Daarna heeft de gemeenteraad de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Ook heeft de gemeenteraad afscheid genomen van de wethouders Floor Kist, Lia de Ridder en Bianca Bremer.

Bij aanvang van de avond heeft de formateur, de heer Jan Anthonie Bruijn, de procedure toegelicht die vooraf ging aan de opstelling van dit coalitie-akkoord en de benoeming van deze vier wethouders. Het betreft een hoofdlijnenakkoord waarbij de coalitie ook zaken open laat voor een brede discussie en inbreng vanuit de hele raad. “Doe het als raad met elkaar, want u bent samen aan zet”, waren zijn afsluitende woorden. De fracties van GBLV-Gemeentebelangen, GroenLinks en D66 gaven daarop hun reactie.

Daarna presenteerden de kandidaat wethouders, Astrid van Eekelen (VVD), Juliette Bouw (CDA), Nadine Stemerdink (PvdA) en Jan-Willem Rouwendal (CU-SGP) zichzelf, voorafgaand aan hun benoeming aan de raad. Mevrouw Stemerdink was ook de afgelopen jaren al wethouder, de andere drie wethouders hebben jarenlange ervaring als lid van de gemeenteraad. Mevrouw Van Eekelen is al eerder, in de periode 2009-2010, wethouder van deze gemeente geweest. Na hun presentatie aan de raad werden de vier kandidaat wethouders officieel benoemd en beëdigd.

Ook nam de gemeenteraad afscheid van de zittende wethouders Floor Kist (GroenLinks), Lia de Ridder (D66) en Bianca Bremer (GBLV-Gemeentebelangen). Burgemeester Tigelaar sprak ze afzonderlijk kort toe en bedankte ze voor hun inzet de afgelopen periode.

Aangezien de vier wethouders tot dat moment zitting hadden in de gemeenteraad, werden dinsdag ook vier nieuwe raadsleden op de opengevallen plaatsen benoemd. De raadsleden die zijn benoemd zijn: Arnold Brans (VVD), Stijn Strous (CDA), Delroy Blokland (PvdA) en Kees Verschoor (CU-SGP). De fractie van CU-SGP heeft tevens een nieuwe fractievertegenwoordiger benoemd in de persoon van Hans Mulder.

Burgemeester Tigelaar wenste de nieuwe raadsleden en de nieuwe fractievertegenwoordiger een vruchtbare raadsperiode toe.