Herinneringen aan 50 jaar EMS 1968 – 2018

Pastoor Paap heeft er samen met de hr. van der Put (hoofd van de school) voor gezorgd dat er in 1968 een zogenaamde ‘beatmis’ kwam in de kerk van Stompwijk. De beide heren vonden het noodzakelijk dat er in onze Stompwijkse gemeenschap een koor en combo kwam, “dat op eigentijdse wijze een goede plaats krijgt in de verscheidenheid van Liturgie-vieringen, zoals deze in onze tijd is geboden. En dat is gelukt dankzij U allen!” Aldus citaten uit een brief van Pastoor Paap. Het koor bestond destijds uit leerlingen van de 6-de klas van de Maerten van de Velde School, toen nog Gerardus Majellaschool, ook kinderen van het kinderkoor vonden het reuze interessant om, als ze de leeftijd bereikten, door te stromen naar het Eigentijdse koor met combo. In de jaren 70 werden ook volwassenen lid van het koor, vaak samen met hun dochters of zonen. Het koor telde in die tijd 50 leden of meer. Nog een citaat van een trotse Pastoor Paap: “We hebben een koor en combo, dat in voortdurende crescendo, dit jaar (1977) door middel van de radio en televisieuitzending, bekendheid kreeg in heel Nederland en zelfs tot over de grenzen heen. De enorm grote stroom van positieve reacties hebben dit getuigd! Daar zijn we allemaal blij mee. Ook in onze kerk bemerk je een toenemend aantal kerkbezoekers tijdens onze eigentijdse vieringen”, tot zover Pastoor Paap.

Wij, als EMS, zijn natuurlijk erg blij dat deze citaten bewaard zijn gebleven!

 

Door de jaren heen hebben vele wisselingen van dirigenten plaatsgevonden. Ik noem de Hr. van der Put, Elly Janson, Peter Develing, Eric Fontein, Willem Bourgogne, Maarten Tulp, Willem Grool, Louise Hillen, Hans van Winsum, Erik van Bruggen en Ria van Rijn. Een fijne redder in de nood was Elly die ons koor verschillende keren met veel energie heeft geleid en op wie we een beroep konden doen, als het koor in nood zat!

Ook de samenstelling van koorleden veranderde nogal eens. In die tijd waren de repetities op donderdagavond van half 8 tot half 9 zonder pauze in de aula van de jongensschool. Het was de gewoonte dat het combo een half uur voor de koorrepetitie de muziekstukken instudeerde. De uitvoering in de kerk vond plaats op de laatste zaterdag van de maand, veelal bij een eucharistieviering, waar pastoor Paap dan ook voorging. Later, bij de Woord en Communieviering werd dat mevr. Riet van der Ham of mevr. Marianne Turk.

We kunnen wel vermelden dat ons koor een hecht koor is gebleven door de jaren heen. Er zijn leden die respectievelijk 46, 40, 30, 20, en meer dan 10 jaar lid zijn van ons koor. Ook de huidige dirigent /pianist geeft al ruim 16 jaar leiding bij ons.

Volgende week deel 2 , herinneringen van het EMS 50 jaar

Het bestuur EMS