De samenleving verandert, de rol van de bibliotheek ook. De bibliotheek kijkt terug op 2017

De Bibliotheek aan de Vliet kijkt terug op een belangrijk jaar. In een sterk veranderende samenleving, verandert ook de rol van de bibliotheek. Het jaarverslag 2017 geeft een overzicht wat er het afgelopen jaar gerealiseerd is.

Mooie resultaten

De bibliotheek sloot 2017 af met mooie resultaten. Het aantal bezoekers steeg naar ruim 419.000 bezoekers. Ook het aantal leden groeide, met ruim 1300 naar 25.973. Waar het aantal uitleningen daalde, nam de deelname aan activiteiten toe. Naast het lenen van materialen, gebruiken de bezoekers de bibliotheek steeds meer als een plek om elkaar te ontmoeten, te studeren, een cursus of een andere activiteit bij te wonen.

Opnieuw gecertificeerd

De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken verleende de Bibliotheek aan de Vliet in 2017 weer het landelijke kwaliteitscertificaat. Het certificaat geldt voor vier jaar.

Samenwerking

De bibliotheek bepaalde de richting voor de toekomst met een nieuw beleidsplan voor 2017 – 2020. “De bibliotheek stimuleert verbeeldingskracht en is een onmisbare schakel voor een vitale samenleving.”, zo luidt de missie van de bibliotheek. Uitgangspunt bij alle activiteiten die de bibliotheek organiseert is samenwerking met externe partners.

Retail bibliotheek

De bibliotheekvestigingen en de collecties worden uitnodigend ingericht en gepresenteerd. Zo stimuleert de bibliotheek het plezier in lezen. Want kunnen lezen is een belangrijke voorwaarde om goed mee te komen in de maatschappij. Na jaren van plannen maken, startte in Stompwijk de bouw van het Kulturhus. In dit nieuwe dorpshuis krijgt de bibliotheek vanaf november 2018 een eigen plek.

Maatschappelijke bibliotheek

De bibliotheek verbindt mensen, organisaties en kennis. Een goed voorbeeld zijn de taalhuizen in de drie grote locaties. De bibliotheek is de coördinator tussen alle instellingen die in beide gemeenten op dit terrein actief zijn.

De Bibliotheek aan de Vliet organiseerde in 2017 heel veel activiteiten waarbij verbinding een rol speelt.

Educatieve bibliotheek

De dienstverlening aan het onderwijs en de kinderopvang is erop gericht zo veel mogelijk kinderen zo jong mogelijk in contact te brengen met lezen en de bibliotheek. In 2017 was het bereik in de leeftijd 0 – 12 jaar 17.499 kinderen.

Meer weten Het complete jaarverslag vindt u terug op:

www.bibliotheekaandevliet.nl/jaarverslag.