Conflict rond extra werk Stompwijkseweg

De gemeente is in beraad met BAM Infra, de onderneming die de reconstructie van de Stompwijkseweg (kademuren en wegdek) voor zijn rekening nam, over noodzakelijke extra werken. De gemeente is daar erg ‘teleurgesteld’ over. Inzet van het beraad zijn de consequenties van het extra werk, inclusief de juridische gevolgen en de vraag wie de extra kosten moet dragen. De reconstructie werd in april afgerond. Later bleek dat er op bepaalde plekken opnieuw gewerkt moest gaan worden vanwege kabels en leidingen. Naar verluidt moet de weg daarvoor weer een maand dicht. Wanneer dat gaat gebeuren is nog onduidelijk. Voor de werken aan de Stompwijkseweg was € 11,25 miljoen uitgetrokken. Daarvan is € 6,15 miljoen uitgegeven. Er liggen nog financiële verplichtingen voor € 1,2 miljoen. De rest van het geld is ‘over’ en kan terugvloeien in de gemeentekas.

Bron: Vlietnieuws