Ernstige verkeershinder week van 4 juni

In de week van maandag 4 juni worden drie woonarken verplaatst van de Bolder in Klein Plaspoelpolder naar hun nieuwe ligplaats langs het Starrevaartpad in Leidschendam Zuid. Deze operatie zorgt van maandag 4 tot en met woensdag 6 juni voor enkele periodes met ernstige verkeershinder rond de Oostvlietweg en De Star. We adviseren indien mogelijk een andere route te kiezen.

De verhuizing van de eerste woonark vindt dinsdag 5 juni plaats. De ark wordt over water versleept van de Zandsloot naar De Star, waar ze uit het water wordt getakeld en op een transportvoertuig wordt geplaatst. Tijdens het takelen is de aansluiting De Star/Oostvlietweg ongeveer twee uur lang volledig afgesloten. Het transport over land tot aan de Starrevaart gaat met een snelheid van circa 4 kilometer per uur. Tijdens het takelen voor de tewaterlating blijft een weghelft beschikbaar. Verkeersregelaars begeleiden deze operatie. U kunt het beste rekening houden met oponthoud.

Woensdag 6 juni staan de transporten van de overige twee woonarken in de planning. Bij ongunstige weersomstandigheden wordt het werk uitgesteld.

Voorlopige uitwijkdata zijn donderdag 7 en vrijdag 8 juni.