Hartelijk bedankt!

Zondag ben ik ontslagen uit het ziekenhuis, alwaar ik wéken ben geweest. Dol en dolblij ben ik, om weer terug te zijn op mijn eigen stek in Stompwijk!

Dit houdt tevens in, dat het weer redelijk goed gaat met mij. Ik red mij alweer aardig. Lopen doe ik nog even achter een rollator, maar dat is meer om een houvast te hebben. Maandagochtend ben ik koffie wezen drinken in mijn eigen, vertrouwde pastorie. Ik viel met mijn neus in de boter, want niet alleen de Dorpskettingploeg was aanwezig, maar ook de kerkschoonmaakploeg en de heren van de kerkhofschoffelploeg zaten ook aan de koffie. Zo zag ik veel vertrouwde gezichten in één keer.

Langs deze weg, wil ik iedereen van harte bedanken, die bij mij op bezoek is geweest, een kaartje heeft gestuurd of op een andere manier belangstelling in mij heeft getoond. Van al deze belangstelling werd ik zelfs een beetje verlegen……… maar………. het heeft mij ongelooflijk goed gedaan!

Dus iedereeen: hartelijk bedankt!!!!!

Adriaan Hilgersom