Openbare Adviesraad vergadering 17 mei

Donderdag 17 mei is er een openbare Adviesraadsvergadering. Voor de 1e keer zal dan de nieuwe Adviesraad in actie zijn. Er lopen vele projecten en samen met de bewoners van Stompwijk willen we graag naar de toekomst kijken.

Een korte blik op de onderwerpen die zeker op de agenda zullen staan:

  • Bereikbaar Stompwijk—Rondweg
  • Kulturhus
  • Meeslouwerpolder
  • Omgevingsvisie / Toekomstvisie LV
  • Fietspad Oosteinde
  • Avalex
  • Woning behoefte onderzoek: Nieuwe woningen voor zowel jong als oud – en zowel huur als koop
  • Driemanspolder ontwikkelingen
  • Voorzieningen algemeen – ouderen – jongeren

Iedereen is van harte welkom.

Vergeet het dus niet in uw agenda te zetten.

Namens Adviesraad,

Leo Oliehoek