27 april Aubade op Koningsdag in Leidschendam-Voorburg

Ieder jaar start Koningsdag in Leidschendam-Voorburg met een aubade aan burgemeester Klaas Tigelaar voor het bordes van Huize Swaensteyn, Herenstraat 72 in Voorburg. De aubade wordt verzorgd door de harmonie van muziekvereniging Sint Caecilia. Om 8.40 uur start Sint Caecilia met het spelen van drie muziekstukken van Abba, The Beatles en Frank Sinatra.

De aubade op Koningsdag is een typisch Nederlandse traditie: het volk zingt de koning toe en omdat die niet overal tegelijk kan zijn, is het de gewoonte dat de burgemeester optreedt als vertegenwoordiger van de koning.

Om 9.00 uur start de reveille. Iedereen is van harte welkom om allerlei Nederlandse liedjes van onder andere Herman van Veen uit volle borst mee te zingen samen met de burgemeester, wethouders en raadsleden.

Voor deze gelegenheid zijn speciaal uitgenodigd al die inwoners die na de fusie van 2002 een koninklijke onderscheiding ontvingen. Om 9.30 uur houdt de burgemeester een korte toespraak en wordt de aubade afgesloten met het spelen van het  Wilhelmus. Daarna is er voor iedereen de gebruikelijke oranjebitter en jus d’orange.