VrouwActief 10 april Jaarvergadering en genealogie

De Bles was deze avond een vergaderzaal en om acht uur precies werd de vergadering door voorzitster El geopend. Het verslag over de activiteiten werd door de secretaris voorgelezen zodat iedereen nog even terug gebracht werd naar wat er precies allemaal te doen geweest is het afgelopen seizoen. Daarna lag het financieel verslag ter inzage, met goedkeuring van de kascommissie bestaande uit Lenie Zuidgeest en Fieke Heemskerk. Bedankt voor jullie inzet. Volgend jaar wordt Lenie vervangen door Anja Halverhout.

In het bestuur waren Lenie Lelieveld en Conny Lelieveld aftredend. Lenie had aangegeven er mee te willen stoppen en door het bestuur is Lenie Zuidgeest voorgedragen. Er waren geen tegenkandidaten, dus Lenie welkom in het bestuur en Leny Lelieveld bedankt voor jouw inzet de afgelopen jaren. Gelukkig blijf je wel lid van VrouwActief. Conny heeft zich herkiesbaar gesteld en alle leden hadden hier volop vertrouwen in. Bij de rondvraag was er een complimentje van Fieke voor de secretaris omdat iedereen zo goed op de hoogte gehouden wordt via de e-mail. Verder was er niet zo heel veel te melden en na het uitdelen van de folder met de activiteiten van het nieuwe seizoen werd de vergadering afgesloten.

Aansluitend begon Truus Knijnenburg van Stichting Oud Stompwijk met haar presentatie van genealogie oftewel stamboomonderzoek. Via een power point presentatie liet zij alle facetten zien die er maar zijn om een duidelijk beeld te krijgen van zo’n stamboom. Het was leuk om te zien hoe je via familiewapens, paleografie (oudschrift) en het zoeken in archieven een steeds uitgebreidere stamboom kunt maken. Truus had een mooi voorbeeld gemaakt en er zaten wel wat familieleden in de zaal die niet eens zo heel ver weg connectie met elkaar hadden.

Ga je heel ver terug dan zijn we natuurlijk bijna allemaal familie. Iedereen kreeg een handleiding mee naar huis, die zijn ook voor mensen die erin geïnteresseerd zijn te koop voor € 1,-bij Oud Stompwijk. Na een leuke en leerzame quiz over Stompwijk bleef er nog even tijd om een deel van de oude film (ook nog te koop bij Oud Stompwijk) over Stompwijk met elkaar te bekijken. Hij duurde helaas te lang om hem helemaal af te kijken, maar wie weet kunnen we het op een andere avond nog eens te voorschijn halen.

Truus bedankt voor jouw mooie presentatie en inzet, we hebben er van genoten en hingen allemaal aan jouw lippen. We hebben een leuke, leerzame avond gehad.

Volgende maand gaan we kaasjes maken bij het Geertje. Opgeven kan nog! Op 8 mei om 19.15 bij het Geertje, kosten € 15,-.

Bestuur VrouwActief,

Ria Luiten