Aanleg Verbindingsweg Stompwijk start deze zomer

De eerste werkzaamheden voor de Verbindingsweg, die de kern Stompwijk gaat ontlasten van doorgaand (vracht)verkeer, starten nog deze zomer. Het tracé van deze bijna drie kilometer lange weg wordt dan eerst voorbelast; op de percelen die eigendom zijn van de gemeente komt een dik zandpakket dat moet inklinken om de weg te kunnen dragen.

Wegontwerp vastgesteld

Als het voorbelasten medio 2019 is afgerond begint de aanleg van de weg. Het college van B&W heeft het wegontwerp deze week vastgesteld. Daarbij is de weg zo ver mogelijk van de woningen langs de Dr. Van Noortstraat af gelegd. Hij loopt tussen de Tuinbouwbrug en provinciale weg N206 door de Meeslouwerpolder en is ingepast in het veenweidelandschap.

De Verbindingsweg Stompwijk is een 7 meter brede 60 km/uur weg; alleen op het gedeelte van de Huijssitterweg is de limiet 30 km/uur. Bij de Huijssitterweg komen circa 60 parkeerplaatsen; paardensportvereniging De Blesruiters krijgt hier een eigen parkeerterrein.

Drie bruggen

De nieuwe weg krijgt twee nieuwe bruggen over de Stompwijksevaart en een over de Nieuwe Vaart. Er is rekening gehouden met de veehouders aan de Westeinderweg; er komen twee plaatsen waar zij het vee kunnen laten oversteken. Tussen de Westeinderweg en de Huijssitterweg wordt een vrij liggend fietspad aangelegd om een rondje fietsen door de polder mogelijk te maken. De aanbesteding wordt nu voorbereid. De Verbindingsweg moet voorjaar 2020 klaar zijn. Zodra het verkeer om de kern Stompwijk kan rijden start het laatste deelproject van Bereikbaar Stompwijk; dan gaat de Dr. Van Noortstraat op de schop.