Uitnodiging voor alle KBO-PCOB leden

Op dinsdag 20 maart, om 14.00 uur, houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering, waarvoor wij alle leden van harte uitnodigen.

Onderstaand treft u de agenda:

 1. Opening door de vicevoorzitter
 2. We nemen afscheid van Arnold als voorzitter
 3. Stemming voor nieuwe voorzitter
 4. Stemming bestuurslid
 5. Notulen jaarvergadering 2017
 6. Jaarverslag secretaris van de activiteiten
 7. Agenda 2018 met stemming boottocht Zoeterwoude
 8. Secretaris lidmaatschap KBO Soos
 9. Financieel jaarverslag, toelichting penningmeester
 10. Verslag kascommissie
 11. Benoemen nieuw kascommissie
 12. Bepaling contributie
 13. Mededeling dagtocht 2018
 14. Aanpassen vergaderschema goedkeuren
 15. Rondvraag                                                                                                                            Tot dinsdag de 21e, om 14.00 uur,

Vriendelijke groet, Marianne