Strijdvaardig en slagvaardig

Er zijn meer woorden te bedenken, maar strijdvaardig en slagvaardig zijn er wel een paar die zeker bij GBLV/Gemeentebelangen passen. Ongelofelijk wat zij in de afgelopen 4 jaar hebben gedaan en bereikt, vooral voor Stompwijk. Dat heb ik in de ruim 20 jaar dat ik nu in Stompwijk woon geen partij zien doen.

Ergens in november 2017 werd ik gevraagd door GBLV. In het eerste gesprek wat wij hadden, was er gelijk een klik. Ik werd gevraagd of ik lid wilde worden van GBLV en of men mij als lijstduwer op de kieslijst mocht zetten. Het lijkt mij mooi om wat voor Stompwijk te doen. Ik woon hier inmiddels ruim 20 jaar en onze kinderen zijn er opgegroeid. Er wordt regelmatig geklaagd over de traagheid van de ambtelijke molen. Ook ik kan daar slecht tegen. Ik merk bij GBLV dat zij graag sneller en slagvaardiger willen handelen.

Wat ik onder andere heel belangrijk voor Stompwijk vind, is:

– dat er voor de ouderen, die uiteindelijk het dorp hebben opgebouwd, vol doende faciliteiten zijn/blijven om hier op een prettige manier oud te wor den.

– dat er voor de jongeren meer woningen komen, zodat zij hun geliefde Stompwijk niet hoeven te verlaten wanneer zij op zichzelf gaan wonen. Stompwijk ziet er hier en daar best wel verpaupert uit. Er zijn (te) veel oude panden welke bijna op instorten staan. Als er op deze locaties nieuwe woningen zouden komen, dringt dit de woningtekort al iets terug zonder dat er polder verloren gaat.

– dat de kosten voor verenigingen beheersbaar blijven, waardoor hun voort bestaan niet in gevaar komt. Dit is vooral belangrijk voor de jeugd in Stompwijk. Men merkt nu al dat het steeds moeilijker wordt om vrijwil- ligers te vinden.

– dat er voor de bedrijven een goed ondernemersklimaat zal zijn en de be reikbaarheid goed zal zijn om te kunnen blijven ondernemen in Stompwijk, want zij zorgen voor werkgelegenheid.

– dat Stompwijk zijn dorpscultuur behoudt en niet op één lijn gezet wordt met Leidschendam en Voorburg welke meer stedelijk zijn.

– dat de gemeente ook meer haar best moet doen aan de totale uitstraling en onderhoud in Stompwijk. Hierbij denk ik om te beginnen al aan het op fleuren en onderhouden van grasveldjes en perkjes. Zoeterwoude als buurgemeente heeft de afgelopen jaren hier al een flinke slag in geslagen met een mooi resultaat en als goed voorbeeld.

Met deze punten zijn er nog heel veel aandachtspunten waarover ik graag met GBLV wil brainstormen.

In GBLV voel ik betrokkenheid met Stompwijk. Zij hebben voor mij bewezen dat zij ook echt wat voor Stompwijk willen betekenen. Door lid van GBLV te worden en mij te laten plaatsen op de kieslijst, wil ik graag via GBLV mijn steentje voor ons unieke dorp bijdragen. Doordat ik zelf in Stompwijk woon, zie en hoor ik veel van wat er in het dorp leeft en gebeurt, en kan dus sneller reageren dan iemand van buitenaf. Ik zal mijn uiterste best doen om GBLV zoveel mogelijk te helpen, input vanuit Stompwijk te geven en te steunen.

Het is voor Stompwijk van groot belang dat er op 21 maart tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zoveel mogelijk mensen op GBLV/Gemeentebelangen zullen stemmen zodat zij kunnen doorgaan waaraan zij zijn begonnen.

Aad van Velsen