Partijen samen tegen nieuwe rigoreuze bomenkap Vlietland

De fracties van GBLV, GroenLinks en PvdA hebben de handen ineen geslagen om de voorgenomen kap van 334 essen aan de Rietpolderweg (Vlietland) te voorkomen. Staatsbosbeheer gaat in opdracht van de Provincie Zuid-Holland deze essen kappen, omdat ze zouden lijden aan de essentaksterfte. Inzet is een second opinion om de kap van gezonde bomen te voorkomen. Een nieuwe kaalslag voor Vlietland, dat al heel erg veel schade aan bomen en struiken heeft opgelopen door de aanleg van de Rijnlandroute.

De raadsleden Monica Velù (GBLV/Gemeentebelangen), Marjan van Giezen (PvdA) en Henk Knoester (GroenLinks) zochten hierover contact op met wethouder Floor Kist (GroenLinks). Bovendien bleek al een gesprek ingepland met Staatsbosbeheer, omwonenden en de Vrienden van Vlietland. Voorlopig resultaat is dat er geen bomenkap zal plaatsvinden vóór de aanvang van het broedseizoen op 15 maart a.s. Verder zal de situatie opnieuw bekeken worden en komt er een nieuw plan. De betrokken raadsleden hopen dat een andere oplossing gevonden kan worden. Bijvoorbeeld door het terugplaatsen van volwassen bomen (elzen, beuken etc.) op plaatsen waar de essen inderdaad ziek zijn.

De ontwikkelingen zullen door de drie partijen op de voet gevolgd worden.