Politiek in het Dorpshuis

Stompwijk had afgelopen donderdag zijn eigen verkiezingsmarkt. Alle politieke partijen die meedoen aan de raadsverkiezingen van 21 maart waren aanwezig. Er was eerst gelegenheid om de kraampjes te bezoeken. Aansluitend kreeg elke partij 10 minuten gelegenheid om hun standpunten uit te leggen, onder begeleiding van Petra Oliehoek

Op alfabet, dus eerst het CDA. Volgens Juliette Bouw is Stompwijk uniek en willen ze vooral dat het zo blijft. Kermis, paardendagen, carnaval enz. En vooral ook groen. Veel plannen hebben lang geduurd: De Weg, de voorzieningen en de nieuwbouw van huizen. Maar het wordt nu voortvarend opgepakt. Stompwijk vergrijst en de bereikbaarheid moet beter.

Voor de Christen Unie/SGP kwam Coert Bregman met een PowerPoint presentatie. Ook daar veel aandacht voor bouwen voor Stompwijkers. Volgens hen is er 10 jaar geen woningbouw gepleegd. Volgens de meeste toehoorders wel langer, dus daar kwam discussie. Ook wil CU/SGP vuurwerkvrije zones. (Dat kwamen we in andere partijprogramma’s ook wel tegen)

D66 Vond ook dat Kulturhus en de Stompwijkseweg veel te laat zijn aangepakt. (toch wel handig zo’n verkiezingsmarkt! De organisator de Adviesraad kreeg applaus) Communicatie met de gemeente kan beter. En oppassen dat de Stompwijkseweg geen racebaan wordt. (Welnee, daar hebben we straks de Rondweg toch voor. Heeft die trouwens al een naam?)

Nu kreeg Gemeente Belangen het woord. Volgens Rozenberg staat luisteren naar de mensen bij hen voorop. Hier had hij nog een aantal voorbeelden van. Tevens heeft GB/LV veel gedaan voor Stompwijk de afgelopen jaren. Koos van Wissen vertelde dat het Kulturhus een idee was/is van de Adviesraad. Maar het huidige college heeft gezorgd dat het er komt. En als het goed is wordt nog voor de zomer begonnen met het tracé belasten voor de rondweg. (welke zomer?)

Waarna Petra een pauze aankondigde met één drankje van de Gemeente.

Groen Links mocht na de pauze het spits afbijten. Wethouder Kist deed zijn partij eer aan door te vertellen dat ze de Meeslouwerpolder, en meer plaatsen, groen met veel natuur willen houden. Maar ook Welzijn, Wonen en Wegen staan hoog op hun verlanglijstje. (wat was die vierde W ook al weer?) Er moet ook gebouwd worden waar nu oude huizen staan. Daar kon niemand op tegen zijn natuurlijk.

Wethouder Stemerdink van de PVDA bedankte voor de uitnodiging. Ze had Stompwijk vooral leren kennen bij het ontwerpen van de speeltuintjes door de kinderen in de van Santhorststraat en de van Merodestraat. En de opening ervan in januari vorig jaar. ( bij min 3°) Leuke dingen voor de mensen. “Hier ben ik wethouder voor geworden” zei ze. Die komen we bij meer openingen tegen.

Hekkensluiter was de VVD. Louise Kortman: “Super dat we hier zijn.” Bereikbaarheid en wonen op de eerste plaats. Heel belangrijk ook dat we kunnen blijven ondernemen. Voor “de winkel” moeten wel klanten blijven. Dus huizen bouwen om te kunnen doorstromen. Ook aangepast aan ouderen. Astrid van Eekelen kreeg de vraag voorgelegd: “Wat wil Leidschendam doen tegen de verkrotting?” Iedereen was het er wel over eens dat het bij onze buurgemeenten, o.a. Zoeterwoude, beter geregeld is.

Ook de Adviesraad in de persoon van Ank van de Poel kreeg het woord. Zij had het vooral over het fietspad naast het Oosteinde. Naar Zoeterwoude. Het is veel te smal en te gevaarlijk. Eén scheve tegel en je ligt met je fiets op de rijweg. Dat is werk voor de provincie. Hoe krijgen we de provincie zover dat er iets gebeurt? De verschillende fracties blijken toch ook gezamenlijk hun partijgenoten bij de Provincie hier op te kunnen aanspreken, samen met de Adviesraad. (wordt vervolgd)

Hierna kreeg een ieder nog gelegenheid om vragen te stellen. Enkele losse problemen die naar voren kwamen: Stompwijk is een diervriendelijk dorp. Zie de vele paarden en honden die er rondlopen. Kan er niet ergens een losloopplaats voor honden komen? Zodat ze samen kunnen rennen en spelen? Weer kwam de verkrotting aan de beurt. Sommige boerderijen staan al zeker 20 jaar leeg. Ook veel schuren staan leeg. Waarvan moet men ze dan onderhouden. Dat werkt verkrotting in de hand. In Zoeterwoude (alweer..) mogen wel caravans staan. Volgens sommigen is het al 25 jaar geleden dat er sociale woningbouw is gepleegd! Waarvan akte.

Iedereen kon ook nog zijn vragen aan de verschillende tafeltjes kwijt. Waar druk gebruik van werd gemaakt. Als uitsmijter mocht Arie Hooymans zijn probleem op tafel leggen bij alle partijen. ‘Als bij hem aan de overkant gebouwd gaat worden, zoals de bedoeling is, moet zijn benzinepomp weg.’ Welke partij gaat er voor?

Conclusie: interessante avond. Er kon nog wel wat meet publiek bij. Hopelijk is over vier jaar het Dorpshuis te klein. Of we zien elkaar dan terug in het Kulturhus.

Agnes van Boheemen- Vollebregt

PS: Voor meer informatie: lees de partijprogramma’s op internet.

Foto’s van Henk Knoester.

Nieuwsgierig naar alle foto’s van deze avond?https://myalbum.com/album/OBiRQpfqA2