Alles wat goed is, is jammer genoeg niet voor altijd

Onze voorzitter Arnold van Marwijk heeft, met voor hem moverende redenen, te kennen gegeven te stoppen met zijn functie als voorzitter van de KBO-PCOB en—Soos afdeling Stompwijk. Wij, de overige bestuursleden respecteren zijn keuze, maar beseffen ook dat we verder moeten zonder zijn oprechte betrokkenheid en zijn wijsheid in elke vorm. Hij was een steun en zijn kennis ongekend. Wij hebben hem al een beetje bedankt, maar zullen tijdens de jaarvergadering officieel afscheid nemen en hem bedanken voor zijn inzet.

U begrijpt dat een bestuur niet zonder voorzitter kan en vragen u wie er voor deze functie in aanmerking kan komen. U kunt uw interesse kenbaar maken aan de secretaris, door een mail te sturen naar q.heynen1@kpnplanet.nl, met uw motivatie en bij de jaarvergadering op 20 maart zal er stemming worden gehouden.

Vriendelijke groet,

Marianne Heijnen, secretaris KBO-PCOB afd. Stompwijk