Uitvoering Verkeers- en Vervoerplan effectief voor bereikbaar Leidschendam-Voorburg

Maatregelen voor een bereikbare gemeente hebben de afgelopen jaren gewerkt. Inwoners van Leidschendam-Voorburg maken meer gebruik van elektrisch rijden, fiets, RandstadRail, tram en bus. De verkeersveiligheid en bereikbaarheid blijven gelijk. In sommige wijken wordt parkeren nog steeds als knelpunt ervaren. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de tussenbalans van de uitvoering van het gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan.

Veertig maatregelen

De gemeente werkt samen met lokale en regionale partners, bewoners en bedrijfsleven aan een goed bereikbare en veilige stad en een groene en duurzame woongemeente. Sinds de vaststelling van het Verkeers- en Vervoerplan in 2014 zijn bijna veertig maatregelen uitgevoerd of in uitvoering om dit verder te verbeteren. Voorbeelden zijn fietsenstallingen, aanleg of herinrichting van wegen en (snel)fietsroutes en laadpalen voor elektrische auto’s.

Vervolg

Als volgende stap analyseert de gemeente externe en interne ontwikkelingen en hun invloed op het bereiken van de doelen die in het Verkeers- en Vervoerplan zijn gesteld. Hierop worden het beleid en het uitvoeringsprogramma indien nodig bijgesteld. Deze analyse wordt in 2018 gemaakt. Het college en de raad komen in het najaar met de beleidsevaluatie en een aanpak voor bijstelling van beleid en uitvoering.