Oppositie eist uitleg gemeentelijke sponsoring rallyrijders

De oppositiepartijen CDA, VVD en ChristenUnie/SGP eisen uitleg van B&W over de gemeentelijke sponsoring van Van Velsen Rallysport bij de onlangs verreden Africa Eco Rally. Dit naar aanleiding van een bericht afgelopen zaterdag van Vlietnieuws.nl over deze financiële steun.

Het CDA heeft via fractievoorzitter en lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen Juliette Bouw en gemeenteraadslid Dré Veelenturf een groot aantal schriftelijke vragen aan B&W gesteld. Daarbij heeft de partij zelfs een foto van de truck waarmee Van Velsen de Rally reed inclusief reclame van de gemeente daarop, overlegd.

Volgens het CDA bevestigt het logo op de truck dat er subsidie door de gemeente is verstrekt. De partij wil weten waarom dat is gebeurd en waarom de gemeenteraad niet is geïnformeerd. Op de zogenoemde subsidielijst van de gemeente staat de financiële bijdrage niet.

Het CDA wil weten wat het sponsorbedrag was of dat er op andere wijze steun aan Van Velsen is gegeven. Ook vragen Bouw en Veelenturf zich af of Van Velsen zelf om de subsidie heeft gevraagd. Zo niet, dan willen de CDA’ers weten hoe het tot de subsidie is gekomen en wie daarvoor groen licht heeft gegeven.

De vragenstellers wijzen erop dat de gemeente op 23 januari nog met logo als sponsor op de site van Van Velsen Rallysport stond. Nu is die aanduiding weggehaald. Bouw en Veelenturf willen horen op wiens instigatie dat is gebeurd.

Indien de sponsoring buiten de subsidielijst om is gepleegd, dan wil het CDA een volledig overzicht van soortgelijke sponsoring in andere gevallen.

Bij de VVD wijst men erop dat de Van Velsen truck is ingezet voor de verkiezingscampagne van GBLV. Ook de liberalen willen opheldering van B&W, inclusief informatie over soortgelijke sponsordeals waar de gemeenteraad niets van weet en het beleid dat daarbij wordt gehanteerd.

Bij ChristenUnie/SGP wacht men ‘met belangstelling’ nader informatie van B&W af. ,,We zijn benieuwd welke criteria de gemeente hanteert bij besluiten ter zake sponsoring, en hoe deze keus zich daartoe verhoudt. Op voorhand is ons niet duidelijk welk gemeentelijk belang met de sponsoring wordt gediend. We zijn dus benieuwd hoe het college daar tegenaan kijkt”, aldus fractieleider en lijsttrekker Jan Willem Rouwendal.

Bron: Vlietnieuws