Verkiezingen Adviesraad

In maart worden er weer gemeentelijke verkiezingen gehouden. Tegelijk met de gemeenteraad wordt er in Stompwijk en Wilsveen ook gekozen voor de Adviesraad.

De Adviesraad is vanuit de gemeente Leidschendam-Voorburg ingesteld om zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven aan de gemeenteraad van onze gemeente. Tevens kan de gemeenteraad en het college van B&W de Adviesraad vragen om informatie bij besluiten rondom het buitengebied.

Daarnaast wordt de adviesraad actief betrokken in lopende projecten en werkgroepen vanuit de gemeente. Momenteel gaat veel aandacht uit naar de lopende projecten rondom het Kulturhus en de ontsluiting van Stompwijk. Tevens zijn we onderdeel van de kernteams rondom de ontwikkelingen van de Meeslouwerpolder en de inrichting van de Nieuwe Driemanspolder.

Naast lopende projecten houden wij ons bezig met ontwikkelingen die voor Stompwijk, Wilsveen en het buitengebied van belang zijn. Hoe houden we het dorp levendig, welke culturele voorzieningen zijn er nodig en hoe kunnen we het dorp op een gezonde manier oud laten worden met (beperkte) woningbouw voor ouderen en jongeren.

Om deze functie goed te kunnen blijven vervullen zijn er nog een aantal nieuwe kandidaten nodig. Er dienen tenminste 8 kandidaten gesteld te worden om de adviesraad met 7 personen voort te kunnen laten bestaan. En hiervoor zijn we nog op zoek naar kandidaten. Wil je graag je stem laten horen en denk je een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van Stompwijk, meld je dan aan.

Aanmelding kan tot eind januari. Wil je eerst wat meer weten van het werk dat de Adviesraad doet, of wil je een idee krijgen hoeveel tijd het kost (dat valt overigens best wel mee), neem dan contact op met één van onderstaande leden van de Adviesraad. Of stuur een berichtje aan Adviesraad-stompwijk@outlook.com

Het zou erg jammer zijn als door een gebrek aan leden de Adviesraad niet kan blijven voortbestaan. Het is interessant en nuttig werk om mee bezig te zijn.

Namens de Adviesraad Stompwijk,

Stef Verburg, voorzitter,

Ank van de Poel, secretaris,

Marco Mooiman,

Adrie van Santen,

Ursula van der Voort,

Peter Zandbergen,