Kosten Kulturhus stijgen wellicht nog verder

Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst nog meer geld moet naar de bouw van het Kulturhus in Stompwijk. Dit na een recente tegenvaller van € 717.433 op het project waardoor dit nu € 3,75 miljoen gaat vergen. In de gemeenteraad bestaat grote wrevel over de tegenvaller. Dat bleek tijdens een debat van een commissie uit de gemeenteraad. Daar werd het voorstel van wethouder Bianca Bremer behandeld om € 560.000 extra aan het Kulturhus te besteden. De rest van de tegenvaller hoesten de aannemer, Slim Scholen Bouwen b.v. en het schoolbestuur (Panta Rhei) op. Door alle woordvoerders werden er vraagtekens geplaatst bij de hoogte van de tegenvaller, de reden daarvoor (snel stijgende kosten van materialen en personeel), de houding van de aannemer zelf en het management van de gemeente bij het project.

Bremer stelde dat de gemeente na de € 560.000 nu, geen extra geld meer in de bouw steekt. ,”Dat heb ik Slim Scholen Bouwen laten weten. Dit is het. Het houdt een keer op”. Jan Willem Rouwendal (ChristenUnie/SGP) plaatste vraagtekens bij die houding. “De aannemer beroept zich nu op onvoorziene kostenstijgingen. Dat kan hij straks weer doen. We zitten als gemeente klem”. De wethouder sprak dat niet tegen. “Onvoorzien blijft onvoorzien. Dat kan straks ook’’, erkende ze. Alhoewel alle fracties zich uitspraken voor een snelle komst van het Kulturhus gaf alleen D66 bij monde van raadslid Peter van Dolen aan met de extra uitgave van € 560.000 te kunnen leven. De andere woordvoerders spraken zich daar niet over uit, of kondigden nader beraad in hun fracties aan voordat zij een standpunt bepalen.

Bron: Vlietnieuws