Informatiebijeenkomst spelregels toekomst Meeslouwerpolder

De gemeente wil samen met ondernemers en eigenaren komen tot een compacte, economisch vitale en aantrekkelijke Meeslouwerpolder. De gemeente wil nieuwe of andere functies mogelijk maken in plaats van de leegstaande en verouderde kassen en gebouwen, terwijl voortzetting of uitbreiding van huidige glastuinbouwbedrijven ook mogelijk blijft. Voor de uitwerking van initiatieven voor transformatie zijn spelregels opgesteld. Zij vormen de basis voor initiatiefnemers en gemeente om ontwikkelingen in de Meeslouwerpolder mogelijk te maken. De gemeenteraad heeft de spelregels op 19 september vastgesteld. De spelregels gelden voor de komende vijftien jaar.

Hoofdlijnen van de spelregels:

– Vrijwillige transformatie in het gebied wordt mogelijk dankzij   compensatie voor de sloop van oude en onrendabele kassen en opstallen volgens de ‘ruimte-voor-ruimte’-regeling.

– Compensatie bestaat uit woningbouw.

– Woningen die worden toegevoegd passen binnen de identiteit van Stomp wijk en de lokale en regionale woonbehoefte.

– De ontwikkelingen in het gebied zijn een verbetering voor de ruimtelijke kwaliteit.

Hoe verder?

Benieuwd hoe het verder gaat met de ontwikkelingen binnen het glastuinbouwgebied? Wij informeren u graag over het vervolg van het gebiedsproces in de Meeslouwerpolder. U bent daarvoor van harte welkom op de informatiebijeenkomst op maandag 9 oktober van 19.30 tot 21.00 uur in De Bles in Stompwijk. Vanaf 19.15 uur staat de koffie of thee voor u klaar.