Afscheid van Jetty en Lies

Tien jaar lang hebben Jetty Noordzij en Lies van den Bosch voor de koffie en gezelligheid gezorgd in het Dorpshuis. Maar er komt een tijd van afscheid nemen, en dat was afgelopen vrijdag. Lies en Jetty werden gehuldigd en in de bloemetjes gezet.

We wensen Lies en Jetty het allerbeste toe, en zijn dankbaar voor alle jaren trouwe dienst.

Tien jaar geleden is de inloopochtend op de vrijdagochtend begonnen. Op deze ochtend is er naast koffie, ook tijd voor een gesprek, en er worden spelletjes gedaan. Klaverjassen, Rummikuppen, Scrabbelen etc. Iedereen is welkom. Gelukkig gaat de inloop gewoon door, ook in de vakantietijd. De bibliotheek is ook de hele vakantie op vrijdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur open.

In samenwerking met de vrijwilligsters van de bibliotheek en van het Dorpshuis is er voorlopig een oplossing gevonden en wordt er elke vrijdagochtend een kopje koffie geschonken. Wel zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de vrijdagochtend. Wellicht is het iets voor U.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Anneke van Bemmelen. Tel. 071-5804172