Presentatie afvalscheiding Stompwijk

Tijdens de adviesraad vergadering van 14 juni is er door Avalex en de gemeente Leidschendam Voorburg een presentatie gegeven rondom het nieuwe afvalinzamelings systeem en nut en noodzaak van afvalscheiding.

Bijgaande presentatie is hierbij gebruikt. Zie ook het verslag van de vergadering hiervoor.

Presentatie afvalinzameling Stompwijk