Uitnodiging

Beste mensen zet alvast in uw agenda!

Donderdag 23 februari houdt de Adviesraad een openbare vergadering in het Dorpshuis. Op de agenda staat onder andere een presentatie over het Kulturhus. Wij als Adviesraad willen iedereen de mogelijkheid geven om zich op deze manier goed te informeren en de mogelijkheid geven zich uit te spreken.

De Adviesraad