Het is niet gelukt, De Stal gaat dicht!!!

Het is helaas niet gelukt een nieuwe geschikte locatie te vinden voor De Stal. We hebben een aantal mogelijkheden bekeken maar ze waren of niet geschikt of het was financieel niet haalbaar. Veel mensen hebben met ons meegedacht, dat voelde heel goed, nog dank daarvoor. Zaterdag 15 juli is onze laatste openingsdag. Wij hopen natuurlijk tot die tijd nog zoveel mogelijk te verkopen.

Het bestuur van De Stal,

Mieke Hogervorst, Aad van Boheemen, Jaap de Jong, Astrid Hilgersom

Puike prestatie

Adrie Kerkvliet volbracht zondag jl. als enige dorpsgenoot de marathon van Leiden! Dat is een prestatie van formaat. Meerdere Stompwijkers liepen de halve marathon, maar Adrie ging de uitdaging van de langste afstand aan. Bij een eerdere poging strandde hij net voor de finish, maar dit keer was het raak.

De collega’s van De Trein zijn trots op hem!

Wat zouden we zijn zonder facebook.

Direct een rectificatie, ook Stefan Turk heeft de hele marathon uitgelopen.

Fantastisch mannen!

Red.

Reünie Maerten van den Veldeschool

Als alles volgens planning verloopt, wordt er in de zomervakantie gestart met het slopen van het kleutergebouw en de bouw van het nieuwe Kulturhus. Om iedereen nog één keer de kans te geven door de oude gebouwen te lopen en herinneringen op te halen, organiseren wij op donderdag 22 juni van 16.00 tot 18.00 uur een reünie. Alle oud-leerlingen en medewerkers zijn van harte welkom! Aanmelden kan via facebook (Reünie Maerten van den Veldeschool) of door een mail te sturen naar reuniemvdv@gmail.com. We willen u vriendelijk vragen dit nieuws zo veel mogelijk door te geven aan uw oud klasgenoten en andere geïnteresseerden die misschien niet meer in Stompwijk wonen. Het delen van de facebookpagina wordt gewaardeerd!

Van de redactie

Wat een leuk initiatief van de school. De redactie gaat dit bericht delen op facebook zodat u zich ook via ons bij de school kunt aanmelden. In de aanloop naar de sloop wil ik je vragen om een kijkje te nemen in een van die herinneringsvakjes in je hoofd. Grote kans dat hier de eerste bewuste herinneringen liggen. Het leukste zou zijn deze, samen met een passende foto uit die tijd, met ons te delen. Er zullen vele foto’s in albums zijn geplakt van het schoolplein met de zandbak, met of zonder nonnen aan je zijde.

Vandaag zijn twee groepen gezamenlijk aan het spelen, er worden koekjes gebakken en kastelen gebouwd. Een zandbak staat natuurlijk hoog op het verlanglijstje van de school. Ik besefte vandaag dat deze aanblik straks tot het verleden hoort en mijn splinternieuwe kleindochter niet naar de school gaat van haar oma, maar straks naar een eveneens splinternieuwe school. Zo gaat dat tenslotte. Verras ons met je verhaal!

Petra

Bedankje van de SOS

Tijdens de rommelmarkt draaide het Rad van Fortuin weer als vanouds en zo werd er een mooi bedrag opgehaald voor de SOS. Dit is alleen mogelijk dankzij de gulle gaven van sponsors als onze supermarkt de Coop, Bloemsierkunst de Passie en Andrea’s kapsalon. Wij willen hen hartelijk bedanken hiervoor. Ook alle andere sponsors die ons ieder jaar weer financieel of op andere wijze ondersteunen willen wij bedanken. Dankzij uw hulp is Koningsdag en Bevrijdingsdag op feestelijke wijze gevierd in ons dorp.

Foto’s en een filmpje hiervan kunt u terugvinden op: www.facebook.com/oranjefeestenstompwijk. Zeker de moeite waard om even te bekijken en om lid te worden van onze facebookpagina.

Impressie bijeenkomst Wonen in Stompwijk

Op woensdagavond 10 mei hield de gemeente Leidschendam-Voorburg in samenwerking met de Adviesraad een bijeenkomst over wonen in Stompwijk. Aanleiding van de avond was een onderzoek naar de vraag naar woningen in Stompwijk. Dit onderzoek dient als onderlegger voor het maken van een goede afweging over de verschillende bouwinitiatieven die er zijn. Circa 70 belangstellenden hebben de avond bijgewoond en de onderzoeksresultaten aangevuld met hun eigen kennis en ervaring.

6 woningen per jaar

De avond begon met een presentatie van onderzoeksbureau SpringCo. Na enkele cijfers uit de Wijkatlas [https://leidschendam-voorburg.buurtmonitor. nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=home] vertelde het bureau over zijn onderzoek naar de vraag naar woningen. Uit het data-onderzoek blijkt dat er voor Stompwijkers komende 5 jaar jaarlijks 6 nieuwe woningen nodig zijn. Gezinnen zoeken vooral eengezinswoningen en jonge en oudere stellen appartementen. Daarbij verwacht het bureau dat het aantal jonge huishoudens vanaf 2025 zal afnemen, in tegenstelling tot het aantal oudere huishoudens.

Dorps woonmilieu

Het bureau maakt gebruik van woonmilieus. Een woonmilieu beschrijft woningtypen, woninggrootte, voorzieningenniveau en prijsniveaus van een bepaalde woon- en leefomgeving. Dit wordt gebaseerd op leefstijlen. Stompwijk heeft een dorps woonmilieu: een op zichzelf staande buurt, waarbij het stratenpatroon is gebaseerd op het landschap en historische verbindingen. Er wonen meerdere generaties. Oude en nieuwe bebouwing wisselen elkaar af. Er zijn weinig voorzieningen. De bereikbaarheid is matig. Het buitengebied heeft kenmerken van een landelijk woonmilieu, met vrijstaande huizen en boerderijen in een rustige, landelijke omgeving. Voorzieningen als winkels en openbaar vervoer bevinden zich op enige afstand.

Eengezinswoningen

In een straal van ca. 6½ km rond Stompwijk is er jaarlijks vraag naar ongeveer 85 woningen in de woonmilieus dorps en landelijk. Deze woonmilieus zijn deels te vinden in Leidschendam, Voorschoten en Zoetermeer. Maar ook Stompwijk kan ruimte bieden om aan deze vraag te voldoen. Vanuit de omgeving is er vooral vraag naar eengezinswoningen in de koopsector (60%). De vraag naar huurwoningen is rond de 30%. De vraag naar middel dure en betaalbare eengezinswoningen komt vooral van gezinnen. Oudere paren hebben vooral behoefte aan betaalbare huurappartementen.

Verschillende leeftijden en inkomens

Vanuit verschillende inkomens- en leeftijdsgroepen is er dus vraag naar wonen in Stompwijk. Dit werd bevestigd door de inwoners die bij de bijeenkomst waren. De inwoners vinden het belangrijk dat zij en hun familieleden in het dorp kunnen blijven wonen. Ook als ze ouder worden en ondersteuning nodig hebben. Daarvoor zijn er nu onvoldoende woningen en doorstroommogelijkheden. Er zijn op korte termijn woningen nodig, geven alle aanwezige Stompwijkers aan. Dit betreft vooral betaalbare woningen, tot maximaal € 200.000. Inwoners geven aan dat de overgang tussen een eigen woning en appartement te groot is door het verschil in grootte en de prijs. Veel ouderen wensen ruime appartementen, met buitenruimte. Men ziet kansen in bouwen aan of bij de bestaande woningen en in het actief benaderen van eigenaren van vervallen woningen. Inwoners willen dat de gemeente het dorp in staat stelt om vitaal te blijven. Dit betekent vooral woningen erbij, ruimte voor ondernemerschap en aandacht voor parkeren en bereikbaarheid.

Sturen

De gemeente is blij met de duidelijke richting die inwoners aangeven. De resultaten uit het onderzoek en de inbreng van de inwoners worden gebruikt om een afwegingskader te maken, om te kunnen sturen op de bouw van woningen voor de gewenste doelgroepen. Doorstroming en zo lang mogelijk thuis wonen zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Om de wensen van jongeren nog beter in kaart te brengen, vindt binnenkort een online enquête plaats.

VrouwActief, vooruitblik nieuw seizoen 2017-2018

Het seizoen is prima afgesloten met het bezoek aan de Zwanburgermolen in Warmond. Zelf was ik daar niet bij, maar ik heb er hele goede verhalen over gehoord en Petra heeft vorige week een mooi verslag geschreven.

Nu is er even een paar maanden rust om andere dingen te ondernemen. Lekker wandelen, fietsen, een goed boek lezen of gewoon helemaal niets doen. Met mooi weer is het goed toeven in de tuin, maar ook daar gaat een hoop tijd in het onderhoud zitten. Enfin, zo heeft iedereen zijn eigen ding in de zomermaanden. We pakken de draad weer op, op 12 september in de Bles met spetterende muziek en gaan vrolijk het nieuwe seizoen in. Wij hebben al aardig wat leden, maar er kunnen nog genoeg vrouwen bij, dan wordt het alleen maar gezelliger. Aanmelden via mail rialuiten@zonnet.nl.

Er is een leuk programma samengesteld met heel uiteenlopende avonden, dus we gaan ervan uit dat er voor iedereen wel iets bij zit waar de interesse naar uit gaat.

12 september       Vrolijke avond met zang

10 oktober             Workshop fotografie

14 november          Liefdevol bewust kiezen

12 december         Winterspecial

09 januari                Reset jezelf

06 februari              Taart decoreren (afwijkende datum i.v.m. Carnaval)

13 maart                 Modeshow “Die Meiden”

10 april                    Jaarvergadering, aansluitend Stichting Oud             Stompwijk

08 mei                     Kaasjes maken bij het Geertje

Contributie € 35,— te betalen voor 1 september op Rabobank rek.nr. NL57RABO0304469807 t.n.v. VrouwActief.

Geniet van een actieve zomer en tot september!

Namens Bestuur VrouwActief,

Ria Luiten

Verloren:

Op dinsdag 16 mei, ben ik mijn gouden horloge, tussen de Meeslouwerweg en de glasbak op de Meerlaan, verloren. Dit horloge is een erfstuk van mijn moeder en is dus voor mij van grote emotionele waarde. Heeft u mijn horloge gevonden? Eén telefoontje en ik kom het—met een beloning—graag bij u ophalen.

U kunt mij bereiken op tel.nr.: 06—25 36 80 54, Sjaan van Rijn

3 Molensoefencross 2017

Afgelopen zondag, 21 mei hebben wij  de 3 Molensoefencross 2017 georganiseerd. Onze bijzondere dank gaat uit naar onze buurvrouw en de gebruiker van het weiland dat we weer konden gebruiken, mevr. van Boheemen en dhr Onderwater.

Het was of we het verdiend hadden want het was prachtig weer. We hebben geen ongelukken meegemaakt dus gelukkig een saaie dag voor de dienstdoende EHBO club en dankzij de ringmeester en de startster liep alles keurig op tijd. Voor Hoefsmederij Van der Mespel was er wel iets te doen, enkele hoefijzers moesten weer worden aangebracht. De deelnemers waaronder Elaine Pen (olympisch deelneemster) en het toegestroomde publiek waren enthousiast over het geboden parcours.

We kunnen weer terugkijken op een prachtige dag paardensport. Uiteraard kon dit festijn niet georganiseerd worden als we geen sponsoren hadden.

Met vriendelijke groeten,

Piet van der Mespel

Bedrijven die de 3 Molensoefencross 2017 sponsoren:

Administratiekantoor Van Boheemen

Andrea’s Haarstudio

Bloemsierkunst De Passie

C. Roeling

De Bosrand

De Bruin & Zn Rietdekkersbedrijf BV

De Stoof

Diervoeders Zoetermeer

Els Möhle Organis.adv. & interimmanagem.

J. Glijnis Loon-en Verhuurbedrijf

Joost Janson Hoveniersbedrijf

Havens Paardenvoeders

Harddraverij Nooitgedacht

Hofstede Dier & Tuin

Kaashandel en Poelier Maurice vd Bosch

Klasse Kaas de Groot B.V.

Landbouwbedrijf Luiten

Loon- en mechanisatiebedr P.v Leeuwen & Zn

Loon- en verhuurbedrijf  Roeling BV

Luiten Autobedrijf bv

Maartje van Dijk  Totaalzorg Paddemoes

Partyboerderij Hijdra

Rabo Rijnstreek

Roos Springkussens en Veilinghuis De Star

Scheria Kip Kalkoen Wild

Stichting De Paardekracht

Thema Autoschade

Van der Krogt BV

Tini Lansbergen Massage

Tom Janson Schilder- en Wandafwerking

Veevoederhandel Vd Weijden

Sluiting De Knipschaar

Zoals u allemaal heeft gelezen in onze Dorpsketting heeft De Knipschaar haar deur gesloten.

Maar er hangt wat kleding wat wij graag bij de eigenaar terug zouden zien. Daarom deze poging om de kleding bij de rechtmatige eigenaar te krijgen. Wij willen u 2 weken de gelegenheid geven om uw kleding bij ons af te halen na telefonische afspraak via 071-5801114, rond 18.00 uur zijn wij meestal thuis.

Met vriendelijke groet, familie Overdevest

Dorp van het dorstige hert