Hallo Dorpsgenoten

Naar aanleiding van het verzoekje van mijn dochter Agnes, om mij een kaartje of een mailtje te sturen, hebben jullie mij niet vergeten.

Wel 21 kaarten en ook heel wat telefoontjes, vooral nadat ik de krant had gestaan met Prins Carnaval Page en Opper. Vooral hun koeienplantje heb ik zeer gewaardeerd. Ik heb een zeer voorspoedig heupoperatie gehad, helemaal geen pijn meer en van de week krijg ik de uitslag of ik al weer auto mag rijden. Waar ik erg naar uit kijk, want het valt echt niet mee om, als je ergens heen wil, steeds weer te moeten vragen  wie wil er rijden?

Maar ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken, voor het gene wat jullie allemaal voor mij hebben betekend in de afgelopen weken.

Heel veel groetjes Ria van Dijk

BAM – Bestratingswerkzaamheden Stompwijkseweg

Dat we voorbij de Kniplaan zijn met het vervangen van de bestrating is geen Stompwijker ontgaan. De werkzaamheden rondom deze kruising maken de dorpskern van Stompwijk lastig bereikbaar. In deze nieuwsbrief geven we een doorkijkje naar het einde van de bestratingswerkzaamheden. Maar hiermee is het project nog niet ten einde. Er zijn nog werkzaamheden nodig om de reconstructie van de kade af te ronden.

Planning bestrating

Het werktreintje van opbreken, ontgraven, fundering aanbrengen, plaatsen van keerwanden en aanbrengen van verharding gaat in volle vaart richting Leidschendam. Het uitvoeringsteam werkt volgens de meest handige werkwijze met veel aandacht voor de bereikbaarheid van de percelen. Doordat de werkzaamheden in elkaar overvloeien, is er geen vastomlijnde fasering aan te geven. Er is oponthoud ontstaan door het aanpassen van de wegbreedte van 6 m naar 5,60 m op enkele wegvakken. Maar ook door onvoorziene situaties tijdens de uitvoering van de kadereconstructie. De bestratingswerkzaamheden zijn naar verwachting begin april klaar.

Laatste delen kadereconstructie 

Net na de zomer van 2017 zijn de kadewerkzaamheden beëindigd. Helaas is hiermee dit onderdeel van het project nog niet afgerond. De bewoners hebben waarschijnlijk wel opgemerkt dat op sommige plaatsen de kade nog niet is vervangen of versterkt.

Oplossingen nodig: Voor de meeste locaties geldt dat er kabels en leidingen zijn aangetroffen op plaatsen waar versterkingsbuizen moeten worden aangebracht. Om de kade daar te versterken/vervangen moeten deze kabels en leidingen eerst worden verlegd. Daarnaast zijn er op verschillende locaties (zoals bij bruggen) maatwerkoplossingen nodig om de kadewand te versterken.

Verleggen kabels en leidingen: De nutsbedrijven is gevraagd maatregelen te treffen voor het aanpassen van hun kabel- en leidingnetwerk.  Momenteel onderzoeken zij in overleg met BAM, gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland  wat daarvoor de meest passende oplossing is Daarna volgen stappen als opdrachtverstrekking aan de nutsbedrijven, aanvraag van vergunningen bij het Hoogheemraadschap en afstemming van de uitvoering met de bewoners. Het streven is dat de aanpassingen aan het kabel- en leidingnetwerk in het derde kwartaal van dit jaar plaatsvinden.

De kraan hopt van locatie naar locatie

Wanneer alle kabels en leidingen zijn verlegd en maatoplossingen voor de betrokken bruggen zijn gevonden, komt BAM Infra nog één keer terug om de buispalen achtereenvolgens op de verschillende locaties aan te brengen en de kade te herstellen of te vervangen. Naar verwachting is dit in het vierde kwartaal van dit jaar.

Om de resterende reconstructiewerkzaamheden aan de kade te kunnen uitvoeren, is opnieuw een wegafsluiting nodig. Op iedere locatie staat de kraan dan een korte periode om de buispalen aan te brengen en “hopt” deze vervolgens naar de volgende locatie. Voorafgaand aan de start van deze werkzaamheden informeert BAM Infra de bewoners en bedrijven langs de Stompwijkseweg over de volgorde, locaties en precieze uitvoeringsplanning.

Globale planning: De start van de resterende werkzaamheden aan de kade wordt bepaald door het tijdstip waarop het kabel- en leidingennetwerk door de nutsbedrijven is aangepast en de maatwerkoplossingen voor de bruggen bekend zijn. Vanaf dat moment bedraagt de doorlooptijd van de resterende werkzaamheden aan de kade en het herstel van de bestrating ongeveer 60 werkdagen. Gedurende een deel van deze periode, naar verwachting ongeveer 30 werkdagen dat de kraan in bedrijf is, zal de Stompwijkseweg volledig zijn afgesloten. Op de overige dagen is sprake van een gedeeltelijke afsluiting in de vorm van een halve rijbaan. Het streven is om de reconstructie in 2018 helemaal af te ronden.

Bereikbaar Stompwijk: Wij zijn ons er van bewust dat werkzaamheden op de Stompwijkseweg veel impact hebben op het dagelijks leven van Stompwijk en zeker voor de aanwonenden. Dit is een belangrijke drijfveer geweest om aaneengesloten door te werken aan de kadewand en de bestrating. Daarmee is zoveel mogelijk stagnatie voorkomen en voorrang gegeven aan de bereikbaarheid. Ook bij de aanpak van de gebleken knelpunten is dit de werkwijze.  Door eerst de oplossingen voor alle knelpunten goed voor te bereiden, worden de resterende werkzaamheden aan kade en bestrating gedurende een nieuwe aaneengesloten periode uitgevoerd.

Een mooie Stompwijkseweg: Kabel- en leidingbeheerders nemen de nieuwe bestrating tijdelijk weer op om de aanpassingen aan het leidingnetwerk uit te voeren. Na afronding van de verlegwerkzaamheden  wordt de bestrating weer teruggebracht. Maar ook de reconstructie van de kade gebeurt met een zware kraan. Door rijplaten over de nieuwe bestrating te leggen, proberen we schade te voorkomen. Wanneer alle werkzaamheden zijn afgerond, wordt de bestrating waar nodig hersteld, zodat bij de eindoplevering sprake is van een mooie, nieuwe Stompwijkseweg waar iedereen jaren lang plezier van heeft.

Stel uw vraag aan de omgevingsmanager: Jolanda Geleijnse, e-mailadres stompwijkseweg@bam.nl of telefonisch op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur via  06 – 524 47 425. Ook is er iedere dinsdag tussen 14-15 uur een inloopspreekuur, onze keet kunt u vinden bij Stompwijkseweg 7.

Nieuw onderkomen op pittoreske begraafplaats Wilsveen

Op de kleine, landelijk gelegen, begraafplaats in het buurtschap Wilsveen stond al vanaf het begin een klein houten gebouwtje. Het werd gebruikt als bergplaats voor het onderhoudsgereedschap en bood plaats voor de vrijwilligers om een ”bakkie” te doen.

Sinds de begraafplaats is losgekoppeld van de hervormde kerk ‘Peperbus’ in Leidschendam en is ondergebracht in een stichting, is er door de vrijwilligers actief gewerkt aan een algehele verbetering en het onderhoud.

De eerste grote actie was het uitbreiden van de begraafplaats. Het achter de begraafplaats gelegen perceel had al van oudsher de bestemming begraafplaats en was ook in eigendom van de stichting. Geheel in eigen beheer is de uitbreiding en inrichting gerealiseerd (3000m3 zand). Het houten gebouwtje werd te klein en begon ernstige ‘tekenen van verval’ te vertonen. Een nieuw gebouwtje zou zeer welkom zijn. Bovendien was er geen sanitaire voorziening op de begraafplaats en dat is toch niet meer van deze tijd. Hoewel de weelderige begroeiing op en om de begraafplaats wellicht mede te danken is aan de ‘wildplassers’. Uitgangspunt bij het ontwerp was, dat de grootte in verhouding moest zijn met de begraafplaats. Dat betekende dat deze twee keer zo groot werd als de oude, er een ontvangstruimte, bergruimte en toilet in moest komen. Ook de uitstraling moest landelijk zijn en van natuurlijke materialen dus werd gekozen voor een stenenfundatie met een houten opbouw. Inmiddels is het onderkomen met behulp van een aannemer en veel zelfwerkzaamheid gereed en is het in gebruik genomen.

Op de begraafplaats vinden gemiddeld zo’n 7 begrafenissen per jaar plaats die geheel verzorgd worden door de vrijwilligers. Door de beperkte parkeergelegenheid word, tijdens begrafenissen gebruik gemaakt van de erven van de omliggende boerderijen, altijd een heel geregel. In het plan van de Nieuwe Driemanspolder (waterberging en recreatie) is direct naast de begraafplaats, voor de bezoekers, een parkeergelegenheid van 30 plaatsen voorzien. Hiermee is tevens het parkeerprobleem van de begraafplaats opgelost. De stichting kreeg bovendien de gelegenheid een aangrenzend perceel te kopen om een eventuele toekomstige uitbreiding mogelijk te maken.

Door de media aandacht van de laatste tijd over de geschiedenis van de begraafplaats (begraafplaats wilsveen youtube) en de bij de ingang staande gemeentelijke informatie zuil komen veel mensen even een kijkje nemen en dat zal zeker het geval zijn als de recreatieve voorzieningen in de Nieuwe Driemanspolder in 2020 gereed zullen zijn.

Ab Spaan

Waar is dat feestje?

Nou dat kan ik u wel vertellen: dat was dinsdag jl. in Stompwijk. Daar waren de senioren uit Stompwijk massaal uitgelopen om vooral gehoor te geven aan de uitnodiging die de carnavalsvereniging De Gaanders aan de senioren had gegeven om gezamenlijk carnaval te vieren. Na een hartelijke ontvangst in de Bles kregen we koffie en appeltaart, was er al snel een feeststemming en werd er uitbundig feestgevierd.

Dit feestgedruis werd even onderbroken om de senioren prins en page bekend te maken. Wat een geweldige keus, twee mensen die zich inzetten voor hun leeftijdsgenootjes en zorgen dat de senioren elke dinsdag kunnen  genieten van de Soosmiddag en op woensdag kunnen badmintonnen. Wie kent ze niet: Joop en Sjaan, misschien een idee om het prinsenpaar volgend jaar op de seniorentrekker te plaatsen en alle andere senioren er dansend omheen…

Na een geweldig optreden van het Oud Prinsenkoor werden er enkele mensen in het zonnetje gezet en kregen een prachtige medaille en niet te vergeten, de 11 kussen van de Prins of Page.

En weet u wat nou zo leuk is ….met carnaval kan alles….zelfs mensen waarvan je weet, die zijn al heel lang geleden overleden, die worden door een imitatie weer tot leven geroepen….…wat een prachtig optreden van Dorus. De Prins en Page gingen ook nog uit hun bol met allerlei leuke liedjes waar hartelijk om gelachen werd.

Afscheid nemen van het Oud Prinsenkoor viel niet mee want die brachten wel heel veel sfeer met hun liedjes.

Aan elke dag komt een eind maar er is ook altijd weer een nieuwe dag.

Zo ook met carnaval, voor dit jaar zit het erop en kunnen we uitkijken naar volgend jaar. Ik neem mijn petje af voor de inzet van het prinsenpaar om de inwoners van Stompwijk een onvergetelijk carnavalsfeest te bezorgen, de zieken te bezoeken en een ieder die een steuntje kon gebruiken, dat ook heeft gekregen.

Namens het bestuur van de KBO-PCOB en KBO-PCOB-Soos dank ik jullie voor deze onvergetelijke dag,

Marianne

Uitslag kaartavond Blesruiters

De uitslag van de kaartavond van vrijdag 16 februari is als volgt:

  1. Hans Nieuwland                    5461
  2. Frans Hendriks                      5371
  3. Jaap de Jong                            5264
  4. Aad Luiten                                 5185
  5. Vera Ammerlaan 5159 en Charel v. Bohemen  5159

Troost prijs ging naar Peter v. Viegen.

De volgende kaartavond is vrijdag 9 maart.

Tot dan, Ton Zuidgeest

Marathonschaatsen

Afgelopen zaterdag werd op de Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg de 15e wedstrijd om de KPN cup verreden. Deze week vertrekt het peloton naar het Zweedse Lulea om daar de laatste drie wedstrijden om de KPN Grand Prix te rijden. De Grand Prix bestaat uit vijf wedstrijden op natuurijs. Twee worden verreden op de Oostenrijkse Weissensee, waar de laatste helaas niet kon doorgaan. Thans staat Lulea op de kalender voor 3 wedstrijden. De klassementen zijn redelijk geschut. Bij de beloften kan Jan Korenberg nauwelijks nog verliezen. Bij de dames is Iris van der Stelt al zeker van haar cup zege. Bij de Topdivisie kan Crispijn Ariens nog de cup winnen van Sjoerd den Hertog. Zaterdag in Tilburg viel het rijden van Maarten van der Salm uit Zoeterwoude op doordat hij wegreed uit het even tot rust gekomen peloton. Twee man sloten bij hem aan en wisten uit handen te blijven van het jagende peloton. Ronden lang jakkerden ze voort. Uiteindelijk pakten ze geen ronden voor, maar wisten toch ruim voor het peloton te blijven. Winnaar werd Henrik van Millingen voor Luuk Loohuis en 3e Maarten van der Salm. Bij de dames won Lisa van der Geest de massa sprint voor Jessica Merkens en Imke Vormeer. Good old Arjan Stroetinga is het sprinten nog niet verleerd, mede dankzij olympiër Bob de Vries won hij voor Sjoerd den Hertog en Simon Schouten. Ploegleider Joost Juffermans was redelijk tevreden, 3 man bij de eerste 20 is niet slecht. Tjilde Bennis is goed in vorm. Zij was goed zichtbaar in de kopgroep, welke helaas geen ronde kon pakken maar toch. Ze werd 13e in de wedstrijd. Christiaan Hoekstra wist niet te finishen. De reden is mij onbekend.

Aanstaande week op het ijs van het Zweedse Lulea 3 wedstrijden. Te beginnen op donderdag aanstaande voor de dames 80 km en heren 100 km dan zaterdag 40 km voor de dames en 50 km voor de heren. Zondag de finale voor de dames 100 en heren 150 km. Dan zaterdag 3 maart op de Jaap Eden baan in Amsterdam de finale van de KPN cup. Start om 17.45 uur beloften, 10.15 uur de dames en 20.30 uur de Topdivisie.

Aad de Haas

Proef met sensoren voor meten luchtkwaliteit en geluid

Op tien plekken is de gemeente gestart met een proef met sensoren om de luchtkwaliteit en geluidsniveau te meten. Wethouder Floor Kist plaatste de eerste sensorkast op 15 februari.

In Leidschendam-Voorburg voldoet de luchtkwaliteit bij alle woningen aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen. De test wordt in samenwerking met het RIVM uitgevoerd om te onderzoeken of sensoren een goede aanvulling kunnen zijn op het landelijk meetnet luchtkwaliteit. Met deze proef onderzoekt de gemeente of sensoren helpen om scherper beeld te krijgen van de invloed van drukke (snel)wegen en van lokale bronnen (zoals houtkachels en openhaarden) op de luchtkwaliteit in woonwijken. Daarom plaatst de gemeente sensoren nabij een snelweg (de A4) en op ruime afstand daarvan, in laagbouwwijken en hoogbouwwijken en nabij drukke kruispunten en tunnelmonden van de N14. Daarnaast gaat het om meer inzicht in het effect van geluidsschermen langs snelwegen op de luchtkwaliteit en het geluidsniveau. De sensoren worden ook ingezet om geluid langs RandstadRail te meten. De direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd. De gegevens van de sensoren zijn te vinden op de website www.lv.nl/sensoren.

De proef is onderdeel van het programma Nationaal Smart City Living Lab waaraan gemeente Leidschendam-Voorburg met zes andere gemeenten deelneemt. Het programma is een samenwerking van lokale, regionale en landelijke overheden en organisaties, bedrijven en het onderwijs om het nut van moderne (sensor)technologie te onderzoeken bij het streven naar een gezondere leefomgeving.

Meer informatie over de proef met sensoren, het Actieplan Luchtkwaliteit of het programma Nationaal Smart City Living Lab vindt u via onze website www.lv.nl/sensoren.

Freek verbetert zich 1000 meter

IJSCLUB ‘NUT EN VERMAAK’

Na het succesvolle uitstapje naar Thialf, kwamen 3 Stompwijkse schaatsters afgelopen weekend weer in actie op het Haagse ijs van de Uithof. Hoewel het redelijk koud was, waren de omstandigheden vrij goed. Op de 500 meter bleven de Thialf p.r.’s staan en werden ook de beste Uithof tijden niet verbeterd. Op de 1000 meter echter was het wel raak. Freek Bennis scoorde met 1.30.73 een nieuw persoonlijk record. Hij was bijna 2 seconden sneller dan zijn oude p.r. Erben van der Lans (1.27.35) en Myrthe Turk (1.45.74) wisten weliswaar hun Thialf tijden niet aan te scherpen, maar scoorden wel hun beste seizoenstijd op Uithof ijs.

 

Uithof 17 feb 500m 1000m
Myrthe Turk 51.84 1.45.74
Freek Bennis 45.18 1.30.73 pr
Erben v.d. Lans 43.70 1.27.35

Tom de Haas

Hallo allemaal, wat fijn dat u er was !!!

Het feestgedruis van carnavallend Nederland is weer tot stilstand gekomen, zo ook in ons Gaandriaanse dorp. Vier dagen lang hossen, springen en gek doen, iedereen die uit z`n dak wilde gaan kon dat en mocht dat ook. Dit jaar ook wéér een super prins en page en de opper natuurlijk niet te vergeten. Samen met de Raad van Elf en allen die de vereniging bijstaan hebben jullie er weer een fantastisch seizoen van weten te maken. De aftrap in het gemeentehuis was mooi en leuk gespeecht door prins Ronald en prins Stroopie van Zwabberdam. Was het bij aankomst in het gemeentehuis nog slecht weer, maar hoe later het werd, hoe zonniger, met als gevolg super mooi weer voor de optochten. Hele mooie optocht zowel in Zwabberdam als in Gaandrië met leuke karren en loopgroepen. Om 13.00 uur was de Zwabberoptocht bij de kerk aan de sluis aangekomen met als jaarlijks ritueel de doop van de prins en page in de ijskoude Vliet, altijd weer leuk om te aanschouwen, ze gingen kopje onder en hebben het geweten!!! Daarna prijsuitreiking aan de Damlaan en ‘s avonds groot feest bij R.K.A.V.V. Om 14.30 uur ging de stoet van Gaandrië door het dorp, veel mensen langs de kant met als eindstation De Bles, waar het straatcarnaval losbarstte. ‘s Avonds ook groot feest in de Bles. Die barstte bijna uit zijn voegen. De volgende dag was het de beurt aan De Old Princes In Harmony met een schitterend optreden, Klassewerk!!! Op een paar bankjes na was de Laurentiuskerk gevuld, net als kerstnacht toen was die ook zo vol!!

Ook met diverse avondwakes de laatste tijd een bomvolle kerk, wat natuurlijk hartstikke goed is, maar wat mij dan een beetje steekt is dat er op een ‘gewone zondag’ vaak zo weinig mensen zijn terwijl iedereen dan ook van harte welkom is!!!

Een vereniging wil graag véél leden en volle zalen, zo moet u het ook een beetje zien met de kerken in ons land. Een pastoor preekt naar mijn idee ook graag voor een volle kerk in plaats van voor een klein clubje. Aan de pastoor kan het mijn inziens niet liggen want die heeft het toch netjes gedaan?

Misschien zie ik u Aswoensdag om het kruisje na 4 dagen feesten in ontvangst te nemen of zijn er dan weer zo weinig mensen die wat uit `de pas` hebben gelopen?

Het volgende citaat heb ik overgenomen uit de schitterende Gaanderskrant, de laatste alinea op pagina 38. Alleen de woorden carnavalsviering en carnavalsvereniging en minstens zijn aangepast.

Voor iedereen die nog nooit een `gewone zondagviering’ heeft bijgewoond of altijd heeft getwijfeld om eens te komen kijken. Ik zeg gewoon doen!!!!

Het is de moeite waard om  deze viering samen met God, de pastoor, vrijwilligers en kerkgenoten mee te vieren. De warmte, de saamhorigheid en de verbintenis is zeer de moeite waard om minimaal één keer te hebben meegemaakt (vaker mag natuurlijk ook).

Na de zondagmorgendienst zijn verschillende vrijwilligers in touw om een heerlijk kopje koffie te serveren met natuurlijk koek erbij als er niet gevast wordt.

We zijn de 40 dagen tijd ingegaan dus tijd voor bezinning.

Denkt u er eens over na !!!???

Het is geen verwijt wat ik u aanpraat en ik ben ook niet kwaad maar ik vind het alleen jammer, dat er kerken moeten sluiten omdat er nog maar zo weinig mensen gezamenlijk aan de Eucharistie deelnemen. Misschien kunnen we ook voor onze H. Laurentiuskerk laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn. Ik dank u voor het lezen en wens u een bezinnende 40 dagen toe !!!

Naam en adres bij redactie opvraagbaar.

P.S.: Afgelopen Aswoensdag waren er in totaal 14 mensen waarvan 4 vrijwilligers die hun uiterste best hebben gedaan om dit weer te organiseren, dank daarvoor!!

Tip : Misschien kunnen de Gaanders deze traditie, welke ook bij carnaval hoort, samen met `De Old Princes in Harmony‘ oppakken.

 

Dorp van het dorstige hert