School ziet uit naar fris gebouw en nieuw schoolplein

De Maerten van den Veldeschool komt aan de achterkant van het Kulturhus. Met 160 leerlingen verhuist de school eind van het jaar naar het nieuwe gebouw. Directeur Kees Jan Visser is nauw betrokken bij ontwerp en uitvoering.

Hoe ben je als school betrokken bij de bouw?

Uiteraard zijn wij nauw betrokken bij alles wat er gebeurt rondom het nieuwe schoolgebouw. De vorige directeur van de school, Peter Witteman, heeft zich flink ingespannen om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk een nieuw gebouw zou komen. Zelf ben ik nu vijf jaar directeur en ook vanaf dag 1 erbij betrokken. Zo hebben we ons bezig gehouden met het opstellen van het programma van eisen en het beoordelen van het ontwerp. De laatste maanden ben ik vaak op de bouw aanwezig. Ik kijk dan met name mee naar aspecten die het onderwijs aangaan.

Wat zijn zaken waarop jullie letten?

De meeste zaken zijn natuurlijk vastgelegd in het programma van eisen. Dat is de basis. Maar we hebben de ontwerpen ook in het team besproken. Wij kijken vanuit het onderwijs toch anders naar een gebouw dan een architect. Als leerkracht wil je bijvoorbeeld dat je de ruimtes goed kunt overzien. Zo is er nu vanuit het kleuterlokaal een raam naar het halletje bij de toiletten. Zo kunnen de leerkrachten in de gaten houden of het ook daar goed gaat. Hetzelfde geldt voor extra ramen die uitkijken op de leerpleinen.

Die leerpleinen maken toch onderdeel uit van jullie visie op het onderwijs?

Dat klopt. Ik denk dat we een ideale mix hebben gevonden tussen lesgeven in de klas en zelfstandig werken. Op de leerpleinen kunnen kinderen in groepjes werken en met elkaar overleggen. We willen nog meer dan nu kinderen op hun eigen niveau lesgeven. Dus meer aansluiten bij wat ieder kind kan. Dat kan op de leerpleinen. De klaslokalen bieden daarnaast de rust en regelmaat die kinderen nodig hebben.

Zijn door de leerpleinen de klassen veel kleiner geworden?

De klaslokalen zijn wel iets kleiner dan nu, maar nog steeds prima van grootte. In totaal hebben we nu meer vierkante meters. Zo hebben we voor de kleuters weer een grote ruimte om te spelen terug. Het speelhuis dat in het oude kleutergebouw stond, komt ook weer terug op de begane grond. Net als de bibliotheek. De groepen 1 tot en met 4 zitten op de begane grond en de groepen 5 tot en met 8 hebben hun klaslokaal op de eerste verdieping.

Zijn er nog meer nieuwe dingen?

Het mooie is dat we in overleg gebruik kunnen maken van de ruimtes van het Kulturhus aan de voorzijde. Zo kunnen we onze handarbeidlessen geven in het atelier. En we hebben een nieuwe speelzaal waar de jongste kinderen kunnen gymmen. We weten dat als we alleen een school hadden kunnen bouwen we veel minder ruimte tot onze beschikking zouden hebben. Nu hebben we als dat nodig is zelfs de grote zaal of de huiskamer als extra ruimte.

Wil je meer samen gaan doen met andere gebruikers?

Voor ons als school is de samenwerking met andere gebruikers heel belangrijk. Straks zitten we samen met de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang in één gebouw. Dan hoeven kinderen na schooltijd niet meer naar een ander gebouw te lopen. Ook hoeven de jonge kinderen niet meer aan een nieuw gebouw te wennen als ze naar de basisschool gaan. Daarnaast is het ook voor ons als beroepskrachten prettig. We kunnen de leerlingen goed volgen van hun tweede tot hun twaalfde jaar. En we kennen de ouders al, dus dat maakt het contact gemakkelijker. Daarnaast willen we ook met andere gebruikers gaan samenwerken.

Waar kijken jullie het meest naar uit?

Voor ons is het heerlijk dat we straks een gebouw hebben waar alles nieuw is. Ons huidige gebouw is veilig, maar voor de rest houdt het niet over. Straks krijgen we ook allemaal nieuw meubilair en de leerpleinen worden leuk ingericht met zithoeken. We zijn heel benieuwd hoe het zal zijn als alles mooi en fris is. Waar we ook naar uitkijken is het nieuwe schoolplein aan de achterzijde van het gebouw. Dat komt er als het oude schoolgebouw is afgebroken. Qua ruimte waren we enorm verwend met het oude schoolplein, maar ook straks is het nog best ruim. Met onder meer een amfitheater waar kinderen buiten les kunnen krijgen, een groot speelrek, een voetbalveldje en spelen in het groen voor de jongere kinderen. Tot dit speelplein klaar is, kunnen de kinderen aan de voorzijde van het gebouw spelen.

Gaan jullie de opening nog vieren?

Natuurlijk nemen we op gepaste wijze afscheid van het oude gebouw aan het eind van het jaar. En we gaan op een leuke manier onze intrek nemen in het nieuwe gebouw. Maar de echte opening willen we doen als ook het schoolplein helemaal klaar is. Dat duurt nog een paar maanden langer. Dan maken we er een mooi feest van met de kinderen.

Bestuur Stichting Dorpshuis,

Theo van Velzen, Aad de Haas, Bert Wolterbeek

en Frank van der Voort

E-mail: info@dorpshuis-stompwijk.nl

Records voor Olaf en Guusje

Op de Uithof kwamen dit weekend 4 Stompwijkse schaatsers in actie. De junioren C reden hun 2e wedstrijd in de baancompetitie. Dit keer stond er een 500 en 1000 meter op het programma. Guusje van Santen trok ook dit keer de goede lijn van de laatste weken door. Op beide afstanden schaatste ze haar Thialf p.r.´s uit de boeken. Op de 500 meter dook ze zelfs voor het eerst onder de 50 sec. Met 49.71 eindigde ze als 2e. Op de 1000 meter was haar 1.42.46 goed voor de 3e plek. Indy de Jong kwam tot 51.08 en 1.44.01 en eindigde beide keren als 6e.

In het avondprogramma gingen Olaf Verburg en Nadine Turk van start. Olaf verbeterde zijn 500 meter van vorig weekend en klokte 46.50. Op de 1000 meter schaatste hij naar 1.34.35, een nieuw persoonlijk record. Nadine reed op de 500 meter met 48.12 haar snelste seizoentijd. Op de 1000 meter liet ze 1.41.33 noteren.

Tom de Haas

Tijdzetten

IJSCLUB ‘NUT EN VERMAAK’

Op zaterdag 3 november was er weer tijdzetten in de Ton Menkenhal in Leiden. Het was de eerste keer dit seizoen. Voor sommige schaatsers was het weer even wennen en voor een aantal schaatsers was het de eerste keer. Maar iedereen had er zin in. Er zijn een aantal persoonlijke records gereden.

Op zaterdag 8 december is er weer tijdzetten.

Frances Soonius

 

Beste Ruiter- en Men vrienden, sponsoren en bezoekers van SGW Vlietland

Al enige jaren is er van de zijde van Eventing Zuid Holland geen “verslag” meer gedaan van het wel en wee van de SGWM en bleek uit wat opmerkingen her en der dat het bed even opschudden geen luxe zou zijn vandaar even deze algemene beschouwing.

Maar bovenal is dit artikel een dankwoord aan alle vrijwilligers en sponsoren die het ons mogelijk maken dat wij de SGW Vlietland kunnen organiseren.

Stichting Eventing Zuid Holland is ontstaan uit de samenwerking in de organisatie van SGWM (Samen Gestelde Wedstrijd voor ruiters en menners) door De Blesruiters uit Stompwijk en Koningin Emma uit Wassenaar en opgericht in 2002. Al decennia organiseerde Koningin Emma de SGW op landgoed Voorlinden in Wassenaar maar door allerlei omstandigheden heeft de wedstrijd steeds weer moeten verhuizen totdat we neerstreken op Recreatieterrein Vlietland, nu al weer 14 jaar. De beide verenigingen bouwden in de loop der jaren een nauwe samenwerking op Om belangen, verantwoordelijkheden en risico’s te scheiden is besloten de samenwerking in een stichting voort te zetten.

Beide verenigingen investeerden in de oprichting en leverden bestuursleden en beijverden zich in de werving van vrijwilligers. De Stichting bestaat nu dus 16 jaar en er is natuurlijk wel het een en ander in de organisatie veranderd. Bestuursleden zijn gekomen en gegaan en het korps vrijwilligers is van samenstelling veranderd en zijn meer “van buitenaf” gekomen door mond op mond reclame. Echter als een paal staat nog de samenwerking en ligt het hart van de kerngroep in de organisatie nog steeds voor een belangrijk deel bij Bles en Emma leden. Er zitten personen in die groep die al 30 – 40 jaar met elkaar samen werken en dat is heel lang.

Het succes van de SGWM is daarom zeker te danken aan deze hechte groep mensen en de aantrekkingskracht die zij uitoefenen op de werving van het grote korps van vrijwilligers die rondom de organisatie van de SGW noodzakelijk is voor, de crossbouw, de secretariaten, posters, verkeersbegeleiders en parkeerhulpen, etc, etc. en veelal komen uit contacten die leden en ex leden hebben met hun vrienden en relaties.

Zo ontstaat ieder jaar weer een dijk van een wedstrijd en hebben wij landelijk gezien een goede status die al verschillende keren heeft geleid tot de organisatie van KNHS kampioenschappen en jaarlijks het kampioenschap van de Regio Zuid Holland.

In het totale plaatje is het natuurlijk van het allergrootste belang dat je een voldoende groot terrein tot je beschikking hebt om de parcoursen uit te leggen maar ook om deelnemers en bezoekers te ontvangen. De laatste 14 jaar hebben we in Recreatie Vlietland BV een dankbare gastheer mogen treffen. Dankbaar ja…omdat onze sterke organisatie ook een geweldige aantrekkingskracht uitoefent op het recreatiegebied maar ook van onze kant omdat dit terrein een schitterende ambiance vormt voor de samengestelde wedstrijden voor ruiters en menners.

Het zal natuurlijk niemand ontgaan zijn dat er vele ontwikkelingen op en rond Vlietland gaande zijn. De aanleg van de Rijnlandroute zal nog enkele jaren de nodige flexibiliteit van de organisatie vergen maar heftiger zal de invloed zijn die de bouw van het waterrecreatiepark op het terrein zal hebben. In de nabije toekomst raken we dan een groot deel van het terrein kwijt en zal de organisatie van een SGWM alleen nog op een kleinere schaal mogelijk zijn. Met de heer Carpentier Alting (directeur Vlietland BV) zijn wij hierover regelmatig in gesprek.

Dit jaar hebben we nog een prachtige wedstrijd kunnen organiseren en ook volgend jaar zal dat nog kunnen maar de toekomst is verder afhankelijk van de snelheid van de ontwikkelingen rond de bouw van de recreatiebungalows en aanleg van haventjes.

Voor nu willen wij jullie, leden van de Paardrijverenigingen Blesruiters en Koningin Emma hartelijk danken voor de samenwerking. We hebben goed gedraaid en stellen we een jaarlijks te bepalen financiële afdracht beschikbaar aan de verenigingen.

Volgend jaar staat de wedstrijd – ijs, weder en ander zaken dienende – gepland voor 15 en 16 juni.

Zet deze datum alvast in uw agenda’s.

Hartelijke sportgroet,

namens het bestuur van de Stichting Eventing Zuid Holland,

Ton Spaan

Meer mensen aan de slag in Leidschendam-Voorburg

De gemeente wil meer mensen aan het werk krijgen. Het liefst een betaalde baan, bij een reguliere werkgever. Een baan geeft voldoening, ritme en brood op de plank! In het nieuwe re-integratie en participatiebeleid kiest de gemeente voor meer focus en persoonlijke aandacht en contact. Wethouder Stemerdink: “We kijken beter naar wat past en werkt voor verschillende werkzoekenden. Op die manier willen we meer mensen aan een baan helpen. Lukt een betaalde baan niet, dan kijken we naar alternatieven als vrijwilligerswerk of mantelzorg.” Het nieuwe beleid wordt nog dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het nieuwe re-integratie en participatie beleid wil mensen zo snel mogelijk laten doorstromen naar regulier werk. Hiervoor zet de gemeente in op intensief en persoonlijk contact. Stemerdink: “Op deze manier kennen we onze inwoners nog beter, kunnen we beter inspelen op hun persoonlijke situatie en daardoor sneller begeleiden naar werk.” De gemeente zet verschillende trajecten in voor verschillende doelgroepen. Naast het al bestaande traject ‘Jongeren in de lift’ komen er trajecten voor statushouders en 50 plussers. Inwoners die graag aan de slag willen, maar voor wie het soms lastig is een passende baan te vinden.

Vrijwilligerswerk of mantelzorg

Voor mensen voor wie een baan bij een reguliere werkgever moeilijk te vinden is, kijkt de gemeente naar vrijwilligerswerk, mantelzorg, projecten, enz. De optie om vanuit een maatschappelijke bijdrage door te stromen naar een betaalde baan, blijft altijd open.

 Afstand tot de arbeidsmarkt

Voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt blijft de gemeente alternatief beschut werk aanbieden. Mensen kunnen dan op vrijwillige basis aan de slag in een zoveel mogelijk “echte baan”, dichtbij huis. Bijvoorbeeld in de horeca of bij een kinderboerderij. Deelnemers worden persoonlijk begeleid, zodat zij in een veilige omgeving kunnen werken aan het verbeteren van hun vaardigheden. Vanuit die ervaring kunnen zij doorgroeien naar wat voor hen het beste past. Dit kan een betaalde beschutte werkplek zijn, dagbesteding of een “gewone” baan.

Te lage bijdrage Rijk

De noodzaak voor een nieuwe aanpak is hoog. We willen zoveel mogelijk mensen aan het werk. Daarnaast krijgt de gemeente een te lage bijdrage vanuit het Rijk voor het verstrekken van de uitkeringen. Omdat de gemeente uiteraard wel alle uitkeringen betaalt, kampt de gemeente met financiële tekorten op het budget voor uitkeringen. Dit gaat om een tekort van circa € 4,5 miljoen, waarvan € 2,5 miljoen gecompenseerd wordt door het Rijk. Als er meer mensen aan het werk zijn, hoeft de gemeente minder uitkeringen te betalen en kunnen we het tekort terugdringen. Streven is om naast alle mensen die een uitkering aanvragen, elk jaar 30 tot 50 klanten extra aan een betaalde baan te helpen.

VrouwActief …. november

Een heuse filmavond gaan we beleven op dinsdag de dertiende en je hoeft er het dorp niet voor uit. We maken het duister in de Bles zodat we de film goed kunnen zien. Het is een humoristische film die wij uitgezocht hebben en we hopen dat het aanslaat bij jullie. Na afloop kunnen we nog even gezellig bijpraten, maar wil je tijdens de film rekening houden met de anderen. Op deze avond kun je jezelf aanmelden voor de december special op  dinsdag de 11e in Oostenrijkse sfeer á € 25,— en melden of je erbij kunt zijn op 8 januari in verband met de indeling voor SeniorWeb.

Veel plezier allemaal.

Bestuur VrouwActief, Ria Luiten

Informatiebijeenkomst groeninrichtingsplan Verbindingsweg

Op maandag 19 november van 19.30 tot 21.00 uur vindt er in Het Dorpshuis een informatiebijeenkomst plaats over het groeninrichtingsplan voor de Verbindingsweg. U kunt dan binnen lopen en uw reactie geven op het ontwerp van dit plan.

Waarom deze bijeenkomst?

Een goede en groene inpassing van de Verbindingsweg in de landelijke omgeving is een belangrijk onderdeel van de plannen. Op hoofdlijnen is de inrichting van de weg en de directe omgeving vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan. Nu maken we de vertaling naar een gedetailleerd plan voor de groeninrichting zoals het er straks ook daadwerkelijk uit komt te zien. Tijdens de bijeenkomst willen we u informeren over het groeninrichtingsplan en van u horen wat u ervan vindt en of u daarvoor nog suggesties heeft.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Uw reactie wordt beoordeeld bij het vaststellen van het definitieve ontwerp van het groeninrichtingsplan.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ad de Hoon, Omgevingsmanager Bereikbaar Stompwijk (via email a.de.hoon@lv.nl of tel. 06 53 79 44 55).

De gemeente ziet uit naar uw komst en uw reacties tijdens deze bijeenkomst.

De nieuwe Gaanders prins en page van Stompwijk: Prins Marco & Page Jolanda

Het is bekend: Prins Marco Faas (prins Marco de 2e) is de 46ste prins van Stompwijk samen met page Jolanda de Winter en opper Ron van Santen. Het was spannend in Stompwijk, wie zouden dit jaar de nieuwe prins en page worden in Gaandrië? Afgelopen zaterdag werd dit tijdens het ‘Dassenbal’ in de Bles bekend gemaakt. Vooraf werd er hevig gespeculeerd, supermarkt Coop te Stompwijk verbond er zelfs een prijs aan: 1 minuut gratis winkelen samen met de Prins en Page. Een totaal onverwachte maar zeer leuke combinatie van PPO kwam tevoorschijn door het doek afgelopen zaterdagavond rond 22.00 uur. Meer dan 100 supermarktbezoekers waagden ’s morgens een gokje in de Coop, maar niemand het heeft juist geraden. Er waren wel twee personen die de prins goed hadden, na een loting volgde de winnares: Daphne Luk. Zij wint 1 minuut gratis winkelen bij de Coop.

Prins Marco Faas is een bekend persoon binnen het dorp. Marco heeft een eigen loodgietersbedrijf genaamd M.J. Faas en is gevestigd aan de Meerlaan. Tijdens het openingsbal luidde de bijnaam “Prins PVC” meerdere keren door de Bles. Buiten het loodgieterswerk om is Marco zeer actief, hij zit graag op de fiets, schaatst en wandelt. In het verleden was Marco voorzitter van de Stompwijkse Toerclub. Marco is getrouwd met Bianca en zij hebben 3 kinderen Wesley, Mandy en Roy.

Page Jolanda de Winter woont samen met haar vriend Bas Mourits en zoontje Sven vrijwel tegenover de Prins. Jolanda is Stompwijkse in hart en nieren en is zeer actief geweest binnen onze IJsclub Nut en Vermaak.

In het dagelijks leven bezorgt Jolanda passagiers van KLM een grote glimlach op het gezicht tijdens haar werkzaamheden als stewardess.

Opper Ron van Santen is geboren en getogen langs de Vliet. Is getrouwd met Ciska van Santen en hebben 3 kinderen Luca, Ramon en Jaimy. Oud raadslid Ron is gek op fietsen en werkt als kwaliteit toetjes manager bij Danone. Ron zal het prinselijk paar ondersteunen bij alle festiviteiten komend seizoen.

 

Prins Marco, Page Jolanda, Opper Ron met hun Raad van Elf.

Voor meer info www.degaanders.nl.

P.R. De Gaanders

Dorp van het dorstige hert