Het eerste Stompwijkse spreekuur zit erop

Op 11 november was het spreekuur van gebiedsregisseur Penchi Harteveld. Er was flink uitgepakt om er een warm welkom van te maken. Jolanda Verbeek had diverse theetjes gezet. Deze theetante heeft een thee webshop met 90 verschillende theesoorten en gebruikt een deel, n.l. de kelder, van hun slijterij in het Damcentrum als afhaaladres. Heerlijke geuren van kaneel en kardemom vulden de huiskamer. Het welkom werd nog warmer doordat Ria Luiten haar met een bloemetje verraste.

Ondanks het slechte weer zijn de Stompwijkse bewoners toch erop uit gegaan om kennis te maken met gebiedsregisseur Penchi Harteveld. Zij konden op het spreekuur terecht voor van alles, van idee tot klacht. Hulp bij het zoeken op de gemeentelijke website of gewoon een goed gesprek. Onder het genot van een lekkere kop thee en koekjes met toepasselijke namen, zoals kletskoppen, lange vingers (ter compensatie voor de lange tenen), en buurtkoekjes hielp Penchi bewoners verder op weg.

De eerste bezoekers werden daarnaast verwend met een zakje thee met toepasselijke namen zoals ‘De droom van Stompwijk” of “Groene Stompwijkse thee”. Ook wij van de redactie vielen met ons neus in de boter.

Wijkagent Sjoerd Duit en een collega van Penchi maakte ook gebruik van het spreekuur om met bezoekers in gesprek te gaan. Zo ontstonden er goede gesprekken en werden er mooie verbindingen gelegd.

Het volgende Stompwijkse spreekuur is op maandag 4 december van 11 tot 14 uur.

Er is Penchi al gevraagd of zij ook eens een avondspreekuur wil organiseren. Dat gaat gebeuren in het nieuwe jaar.
Wordt vervolgd….

IJsclub ‘Nut en Vermaak’

Goede prestaties bij baancompetities

Afgelopen weekend werd op de Uithof een begin gemaakt met de baancompetitie voor junioren A en B. Deze competitie bestaat uit 5 wedstrijddagen gedurende het seizoen met verschillende afstandscombinaties. In de eerste wedstrijd stond 500/1000 meter op het programma.
Bij de jongens junioren A werd Freek Bennis 2x 5e met resp. 42.84 en 1.25.94. De 1000 meter tijd was slechts een halve seconde boven zijn beste tijd. Bij de meisjes junioren A werd Myrthe Turk 12e op de 500 meter (52.33) en 13e op de 1000 meter (1.49.43).
Bij de jongens B eindigde Guus Dungelmann als 3e op de 500 meter (43.56) en als 2e op de 1000 meter (1.28.17). In beide gevallen betekende het een verbetering van zijn persoonlijke record..
Indy de Jong volgde bij de meisjes junioren B het voorbeeld van Guus door op de beide afstanden 2e te worden (48.31/1.38.84).
In het ochtendprogramma reden de pupillen hun 2e wedstrijd van de baancompetitie. Door shorttrack verplichtingen had Julie van Santen de 1e wedstrijd moeten missen. Julie scoorde nu een p.r. op de 100 meter (13.41) en werd hiermee 2e. Op de 300 meter (33.90) en de 500 meter (53.58) bleef ze net boven haar beste tijden.

Tom de Haas

Geachte schaatsliefhebbers,

De jaarvergadering van IJsclub Nut en Vermaak met aansluitend onze eerste eigen “schaats” pubquiz zal dit jaar gehouden worden op donderdag 14 november om 20.00 uur in het Dorpspunt te Stompwijk. Het bestuur nodigt een ieder uit die de club een warm hart toedraagt.

Periodiek aftredend is Frank Suijten. Frank stelt zich herkiesbaar.

In deze vergadering wordt er teruggekeken op de gebeurtenissen van ´t (vorig) seizoen 2018/2019 en uiteraard kijken we naar het huidig seizoen 2019/2020.

De agenda is te zien op onze website www.ijsclubstompwijk.nl.

Tot donderdag 14 november!

Namens het bestuur, Ineke Verburg

Secretaris ijsclub “Nut en Vermaak”

Start Platform Filantropie L/V

Samen sterk voor de samenleving in de gemeente Leidschendam-Voorburg

Serviceclubs, fondsen en de gemeente Leidschendam-Voorburg ontmoeten elkaar in een Platform Filantropie L/V. Filantropie staat voor het leveren van een bijdrage aan meer welzijn voor iedereen. Om de samenwerking te bekrachtigen werd op 4 november in het Raadhuis een startbijeenkomst gehouden.

Wat doen de serviceclubs en fondsen?
Door het organiseren van acties, zetten serviceclubs, zoals Lions, Rotary, Round Table en Soroptimisten, zich sinds jaar en dag in om geld in te zamelen voor goede doelen in de gemeente. Bij lokale fondsen, zoals Vlietwensen, Van Ravesteyn Fonds, Koepelfonds en Van Stee Stichting, kunnen buurtinitiatieven en cultureel-maatschappelijke organisaties aankloppen voor een financiële bijdrage. Ook personen kunnen bij individuele financiële nood een beroep doen op een fonds namelijk bij het Sociaal Fonds (SSFLV) en het Van Ravesteyn Fonds. Naast deze lokale fondsen doen ook twee regionale fondsen mee aan het Platform Filantropie L/V: Capital Support en Fonds 1818. Zij dragen veel bij aan de goede doelen in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Krachtenbundeling
De deelnemende organisaties aan het Platform Filantropie L/V zetten zich in voor de samenleving, soms met soortgelijke acties en doelgroepen. De krachtenbundeling in het platform moet leiden tot meerwaarde. De deelnemers verwachten meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de inwoners. Informatie-uitwisseling kan leiden tot doeltreffender inzet van de deelnemers op een breder terrein van doelen en projecten.

Het platform gaat extra aandacht ge ven aan het vergroten van de bekendheid van de fondsen en serviceclubs die actief zijn in de gemeente. Het is de bedoeling dat inwoners en organisaties de activiteiten en mogelijkheden van de fondsen en serviceclubs makkelijker zullen vinden, onder andere door gezamenlijke publicaties en het plan voor een gemeenschappelijke website.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Rolf Rijkmans (voorzitter)
06-23750860

Jos Polders (secretariaat)
070-3866470

Deelnemende organisaties
Capital Support
Fonds 1818
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Koepelfonds
Lionsclub Voorburg
Lionsclub Voorburg Prinses Marianne
Van Ravesteyn Fonds
Rotary Voorburg
Rotary Voorburg – Vliet
Soroptimistclub Voorburg – Rijswijk eo
Tafelronde 103
Stichting Sociaal Fonds

Leidschendam-Voorburg (SSFLV)

Van Stee Stichting
Vlietwensen

Pouring

Woensdag 6 november heeft Elly de Waal een demonstratie pouring gegeven in het atelier in het Dorpspunt. Er waren pakweg 10 liefhebbers die met dit proces aan de slag zijn gegaan. Het resultaat mag er zijn. Vandaag konden de resultaten opgehaald worden. We waren erg onder de indruk. Zag er erg leuk uit.
Boven het werk van Anja Halverhout, die geluk bij een ongeluk niet kon aerobicen en onder een indruk van het werk van Marga Stijnman. Ik was er niet bij, dus meer kan ik er niet over kwijt.

Petra

‘Madame Cannibale’ te gast bij ‘Click Track’

Op woensdag 13 november tussen 21:00 en 22:00 uur zijn Jip de Winter & Babette Mollers te gast in Click Track.
Click Track zoekt niet alleen naar antwoorden op vele muziek-gerelateerde vragen, maar maakt in iedere uitzending ook veel ruimte voor talent. Woensdag 13 november is ‘Madame Cannibale’ te gast. Een nieuw talentvol zang- en gitaarduo bestaande uit gitarist Jip de Winter en zangeres Babette Mollers. Twee muzikanten die spontaan een duo zijn gaan vormen en een unieke combinatie blijken te zijn. Jip en Babette vertellen hoe dit tot stand is gekomen en spelen live hun repertoire.

‘Click Track’ is een programma van Ron van der Tuijn en Marian Pijnaker en om de week te beluisteren op woensdag tussen 21.00 en 22.00 uur via Midvliet FM. Click Track behandelt de ins & outs van de muziekindustrie van de eerste zangles tot het grote podium. Het programma is dé informatiebron voor elke muzikant.

Samen aan de slag voor inwoners!

“Samen aan de slag voor de inwoners in Leidschendam-Voorburg!” aldus een opgetogen wethouder Jan-Willem Rouwendal (Welzijn) nadat het college had ingestemd met de plannen voor de maatschappelijke subsidies voor 2020. ”Elke dag weer zetten organisaties zich in voor onze inwoners. Denk aan taalcursussen, schuldpreventie en opvoedspreekuren. Dat al deze partners dat nu gezamenlijk doen, is een heel mooi resultaat. Niet meer elke organisatie voor zichzelf, maar juist met elkaar de maatschappelijke vragen oppakken. Vrijwel alle subsidietafels zijn er uitgekomen, een resultaat om trots op te zijn. We kunnen hierdoor voorzieningen bieden die nog beter aansluiten bij onze inwoners. En dat is waar we het voor doen!”
Dichtbij inwoners
Dit voorjaar zijn de maatschappelijke partners gestart met een nieuwe aanpak: met zijn allen om de tafel, een uitvoeringsplan opstellen en bepalen hoe het geld het komend jaar het beste kan worden ingezet om de inwoners nog beter te helpen. Jan-Willem Rouwendal: “Met dit resultaat wordt duidelijk welke meerwaarde samenwerking heeft. Een mooi voorbeeld hiervan is de aanpak ‘Een kansrijke start voor elk kind’. De eerste 1000 dagen van iemands leven zijn van fundamenteel belang. Met de nieuwe aanpak en samenwerking worden ouders en hun kinderen vanaf de eerste dag begeleid. Zo geven we alle kinderen een gelijke en goede start en kunnen ze opgroeien in een veilige en warme omgeving”.
Samenwerking
Een ander mooi voorbeeld van samenwerking is die tussen Woej en Sport en Welzijn (SenW). Twee welzijnsorganisaties die elk een andere doelgroep hebben, slaan de handen ineen en hebben onder meer afgesproken dat ze voor activiteiten gebruik gaan maken van elkaars gebouwen. Juist om samen nog meer mensen te kunnen bereiken.
Complimenten voor de partners
De ingezette werkwijze was voor alle betrokkenen nieuw, zowel voor gemeente als partners. Een leerzaam proces. Wethouder Rouwendal: ,,Complimenten voor onze maatschappelijke partners die veel tijd, energie en denkkracht hebben gestoken in deze nieuwe werkwijze. Ik ben blij dat het beoogde doel grotendeels is bereikt: partners die willen samenwerken, initiatief tonen en openstaan voor innovatie. Wat niet wegneemt dat er nog kinderziektes te overwinnen zijn. En soms lastige keuzes gemaakt moesten worden. Het is ook een gezamenlijk leerproces, waarin we samen de werkwijze voortdurend verbeteren en verfijnen”.
Leerpunten zijn dat eerder in het jaar met de subsidietafels wordt gestart, en dat we als gemeente eerder duidelijkheid aan de partners bieden hoe budgetten kunnen worden verdeeld.
Subsidietafels: zo zit het
Zes subsidietafels hebben uitvoeringsplannen opgesteld. Het gaat om de thema’s Opgroeien en Opvoeden; zelfredzame inwoners; Basisvaardigheden en Talentontwikkeling; Financieel zelfredzame Inwoners, Integratie van statushouders en digi- en taalvaardige inwoners; Sociale Cohesie en Ruimte voor Verschillen.
Voor de tafel Zelfredzame inwoners heeft het college op basis van het ingediende uitvoeringsplan zelf een verdeling gemaakt van de subsidiemiddelen.
Overige maatschappelijke subsidies
De gemeente verstrekt ook subsidies voor activiteiten die niet onder deze thema’s vallen. Dit gaat onder andere om de Reddingsbrigade Vlietlanden, Sporten met een beperking en Maatschappelijk Verantwoord Verenigen. De volledige lijst en de aanvraagprocedure staan op www.lv.nl/subsidies

Laat mensen met MS niet aan hun lot over

In de week van 18 t/m 23 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis- aan -huiscollecte.

In Nederland hebben zo’n 17.000 mensen MS. Elk jaar krijgen ongeveer 800 mensen de diagnose. MS is een ziekte van het centraal zenuwstelsel. De laag om de zenuwen die signalen van en naar de hersenen doorgeven raakt beschadigd. Signalen worden hierdoor slecht of zelfs helemaal niet door gegeven. Veel voorkomende klachten van MS zijn: moeheid, oogklachten, krachtsverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen en gevoelsstoornissen. Een leven met MS is een leven vol onzekerheid.

Er is geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is hard nodig. Het nationaal MS fonds financiert meerdere onderzoeken naar MS. Zo zijn er genetische onderzoeken waarbij de genen van gezonde mensen met die van mensen met MS worden vergeleken. Door zoveel mogelijk DNA met elkaar te vergelijken willen onderzoekers ontdekken wat MS veroorzaakt.

Laat mensen met MS niet aan hun lot over en geef een bijdrage aan de collectant. De collectant van het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan de collectebus met het oranje vlinderlogo. Geen kleingeld? Scan de QR code die staat op het legitimatiebewijs van de collectant.

Groetjes namens het MS fonds,

Hélène vd Bosch

Koekla speelt ‘Aladdin’

Op zondag 17 november 2019 organiseert WOUW weer een kindervoorstelling, geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar tot 9 jaar.

“Aladdin droomt ervan om prins te zijn. Op een dag klopt er een vreemde man aan, die beweert zijn oom te zijn. Hij zegt zijn wens te kunnen vervullen: ‘Als je iets voor mij doet, dan maak ik van jou prins Aladdin.’
Hij neemt Aladdin mee op een vliegend tapijt naar een grot in de woestijn, op zoek naar de magische lamp. Dan komt de Djinn, de geest uit de lamp tevoorschijn. Hij laat Aladdin zien dat zijn oom de gemene tovenaar Djafar is, die wil trouwen met de prinses om zo de macht te grijpen. Samen smeden ze een plan om hem te stoppen. Lukt het Aladdin om Djafar tegen te houden en om prins te worden?”

Kaartjes:
De voorstelling duurt ongeveer 50 minuten.
Deze voorstelling is te zien in het Ons Huis gebouw, Kosterspad 3 in Zoeterwoude. Het begint om 15 uur en de entree is € 4,— per persoon. Er is geen voorverkoop, kaartjes kan je gewoon aan de deur kopen vanaf 14:30 uur

De voorbereidingen zijn gestart…

Inmiddels zijn we al weer weken bezig met de voorbereidingen voor de komende rally in januari. Dit jaar gaat ons team weer van Monaco, via Marokko en Mauritanië naar Dakar in Senegal (Africa Eco Race).
Zowel de rallytruck als de assistentietruck met aanhanger worden weer helemaal gecontroleerd en klaar gemaakt. De rallytruck wordt technisch helemaal gecontroleerd en alle twijfelpuntjes worden gerepareerd of vervangen.
De assistentietruck en aanhanger worden op techniek gecontroleerd en waar nodig gerepareerd, maar daarbij wordt de assistentietruck ook op inhoud gecontroleerd. De apparaten (denk hierbij aan aggregaat, compressor, koelkast, etc) worden gecheckt en alle gereedschappen en onderdelen worden geïnventariseerd en waar nodig vervangen of aangevuld.
Voordat het team met al het materiaal afreist naar Monaco voor de showstart, zullen we eerst nog naar de Preproloog in Eersel gaan. Voorheen was dit in Valkenswaard, maar daar werd geen vergunning meer voor afgegeven door de gemeente.
Een tijd lang is het nog de vraag geweest of de preproloog nog bleef bestaan. RTL maakte bekend dat het niet door zou gaan, maar de organisatie en RTL hebben de samenwerking verbroken en de organisatie gaat op eigen voet verder. Nu in Eersel op Landgoed Duyngebied (E3 strand).
De Preproloog is een heel leuk evenement waarbij bijna alle Nederlandse AER-, Dakar- en MDC-deelnemers aanwezig zullen zijn. Hier worden rondes met de rallyvoertuigen (motoren, quads, buggy’s, SSV’s, auto’s en trucks) gereden. Je kan de teams ontmoeten en hun bivak materiaal bekijken. Maar dit is nog niet alles.
De organisatie heeft nog meer activiteiten op het terrein georganiseerd. En om de dag nog wat langer te maken, is er ’s avonds feest in de feesttent met Nederlandse artiesten.

Kijk voor meer informatie en kaarten op preproloog.nl.
Tot en met vrijdag 15-11 kan je ook nog kaarten bij ons bestellen voor €20,50 (volwassen) en €12,50 (kind tot 12 jaar).

Tot in Eersel en anders ergens in Stompwijk of omgeving!
Van Velsen Rally Sport

Marathonschaatsen

In de schaatstempel van Heerenveen werd afgelopen zaterdag de vierde wedstrijd om de KPN cup verreden. De snelheid van de schaatsers ligt in genoemde tempel altijd hoger dan bijvoorbeeld in Den Haag, Deventer enz. Het verschil is 2 à 3 seconden per ronden. Veel rijders met iets minder techniek hebben dan moeite met de snelheid. Niet Jorrit Bergsma. De Topdivisie maakte er wederom een spectaculaire race van. Vijf rijders wisten met grote inspanning en behulp van ploegmaats een ronde voor te pakken. Bergsma reed 8 ronden voor de finish alleen weg en de andere vier hadden geen antwoord op deze klasbak, hij won ruim voor Crispijn Ariëns en Kevin Hoekstra. Bij de dames Topdivisie was de wedstrijd saai. De ploeggenoten van winnares Irene Schouten hielden de boel bij elkaar. Irene maakt dan schijnbaar moeiteloos met haar fenomenaal eindschot de wedstrijd met winst af. 2e werd Marijke Groenewoud voor Manon Kamminga. Tjilde Bennis werd 20e. De mooiste wedstrijd was bij de beloften heren. Al vroeg in de wedstrijd ging de beuk erin. 14 Man wisten na zware en langdurige inspanning een ronde voor te pakken. Daaronder 3 man van GroeneHartSport. Dat zag er aanvankelijk goed uit. Echter twee van onze mannen konden de snelheid en inspanning niet aan en moesten terug naar het peloton. In de finale was de Amerikaan Ian Quinn duidelijk de sterkste en won voor Chiel Smit en Ivar Immerzeel.
Volgende wedstrijd op de Kennemer ijsbaan in Haarlem. Start om 17.00 uur Beloften dames. Om 17.45 uur beloften heren 19.15 uur Dames Topdivisie en 20.30 uur heren Topdivisie.

Aad de Haas

Dorp van het dorstige hert