Inizo en oud papier

Inizo zit nu 5 jaar in Stompwijk en wil iets gaan doen voor de wijk. Dankzij een nieuwe samenwerking met Stompwijk ‘92 kunnen wij als groep gebruikmaken van de sportvelden en de sportzaal. Om iets terug te doen gaan wij 1x in de maand oud papier + karton ophalen.

Bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u mailen naar L.schol@inizo.nl. Vermeld hierbij graag uw adres. Op deze manier kan ik een route uitstippelen voor ons om dit op te halen.

Wij willen hier vanaf september mee beginnen. Elke 3e zaterdag van de maand willen wij hier in de ochtend met de auto een rondje te rijden in de middag en het karton + oud papier ophalen.

Naam: Inizo Stompwijk

Adres: Doctor van Noorstraat 113b 2266 GV

Plaats: Stompwijk Leidschendam

Verplaatsing Heilige Jozef

Dinsdagavond 28 juli is onder leiding van Rienus Odijk  en Aad van Boheemen een Heilig Jozefbeeld verplaatst vanaf het Dokterslaantje, waar Jozef verdekt stond opgesteld op een terrein tegenover de woning van dokter Barendse.

Aangezien de dokterswoning verkocht is aan nieuwe dorpsbewoners, en deze ook het terrein er tegenover hebben gekocht, kwamen zij daar oog in oog te staan met: Jawel hoor! De Heilige Jozef; de timmerman.

De nieuwe bewoners vonden het hier geen plek voor Jozef. Gelukkig kwam dit Rienus Odijk als buurman ten gehore. En zo kwam het bij de kerk terecht. Als door een wonder is de Heilige Jozef op een hele mooie plek in de pastoorstuin achter de kerk komen te staan.

Beste nieuwe dorpsbewoners; familie Quint hartelijk bedankt voor deze mooie gift. Hierdoor heeft het beeld een goede plek gekregen in ons dorp.

Ook dank aan Peter Roeling die de Heilige Jozef met zijn heftruck op de plek van bestemming heeft weten te krijgen. Aad en Rienus wikkelden de Heilige Jozef in doeken. En zo lekker liggend op een pallet werd Hij met uiterste precisie op zijn plek gezet.

Aangezien ik vanaf mijn geboorte 02- 10- 1969 naar de Heilige Jozef ben vernoemd, had ik de primeur als fotograaf te mogen optreden aan de Dokterslaan. Mijn doopnaam is namelijk Jozef Adrianus. Vernoemd dus naar de heilige Jozef, en naar mijn peetoom: oom Arie van Santen. De vader van Adrie van Santen aan de Vliet.  Als vanouds is het 19 maart de dag van de Heilige Jozef. En dan was/is het voor mij ook Naamsfeest. Mijn moeder zette dan de Heilige Jozef extra in het zonnetje. Ten minste als die scheen. Maar u snapt het wel. Ook dank aan Agnes van Boheemen voor de fotografie bij de plaatsing. En met haar hebben we de Heilige Jozef mooi in de bloemetjes weten te krijgen.

Jos van Santen

Aan de bewoners van de:

Tuinbouwweg, Huyssitterweg, Veenpoldersweg, Westeinderweg, Doctor van Noortstraat (incl. Laantje van Van Kampen)

Beste bewoner(s),

In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn wij op 1 juli 2020 gestart met de aanleg van de Veenpoldersweg.

Planning en fasering

De aanleg van het wegtracé is in verschillende delen opgeknipt. De weg en de bruggen worden gefaseerd aangelegd. In de hierna opgenomen afbeeldingen zijn de fasering met het daarbij behorende tijdschema weergegeven. Naar verwachting kan de Veenpoldersweg rond de zomer van 2021 worden opengesteld voor alle verkeer.

Bereikbaarheid

In beginsel blijft uw woning of bedrijf gedurende de hele looptijd van het werk bereikbaar vanaf de openbare weg. Voor enkele percelen zal dat voor korte tijd niet het geval kunnen zijn. Daar ontkomen we niet aan. Voor die specifieke situaties geldt dat wij u hierover tijdig persoonlijk of door middel van een brief informeren. Zo nodig worden met u persoonlijk alternatieven bekeken en afgesproken.

De hulpdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden. Gezorgd wordt dat deze in noodgevallen altijd bij de woningen en bedrijven kunnen komen.

Indien de werkzaamheden het noodzakelijk maken om wegen voor kortere of langere tijd af te sluiten en verkeer om te leiden, zullen wij dit door middel van bebording aangeven.

Bouwplaats is geen speelplaats

Het hele wegtracé is één bouwplaats en derhalve verboden voor onbevoegden. Uit ervaring weten wij dat zo’n terrein voor veel mensen, met name voor kinderen en jeugd, uitdagend is en als een leuke speelplek wordt gezien. Echter, een bouwplaats kent ook veel gevaren en is daarom niet geschikt om te verblijven. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat het terrein vrij kan worden betreden. Maar, omdat wij weten dat dit in de praktijk niet altijd lukt, doen wij hierbij een dringende oproep aan ouders om uw kinderen op het hart te drukken de bouwplaats NIET te betreden. Formeel is dit, zoals gezegd, ook verboden, maar de praktijk leert ons dat zo’n omvangrijk werkterrein niet altijd adequaat is af te sluiten.

Hinder

Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden gedurende de hele bouwperiode hinder en overlast voor u met zich meebrengen. Uw begrip en medewerking helpen ons om de uitvoering snel en soepel te laten verlopen. Wij vertrouwen daarom op uw medewerking in de acceptatie van hinder en overlast en danken u daarvoor bij voorbaat.

Officiële starthandeling

Hoewel we al gestart zijn met het werk, willen we kort na de zomer met een feestelijke handeling stilstaan bij de aanleg van de Veenpoldersweg. Een aankondiging daarvan volgt in de Dorpsketting. Stel uw vragen aan de omgevingsmanagers. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met onze omgevingsmanager Anja Grootendorst. Zij is te bereiken via het telefoonnummer 06 11 3202 81,

het e-mailadres: agrootendorst@kws.nl of via de KWS-app. Ook is er de mogelijkheid om van het spreekuur gebruik te maken. Dat is dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur en vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur. Hiervoor kunt u terecht bij de directiekeet van KWS aan de Doctor van Noortstraat 137 (voorheen de locatie van kringloopwinkel De Stal). Indien deze tijden u niet schikken en u toch persoonlijk contact wenst, kunt u daarvoor een afspraak met haar maken. Heeft u vragen aan de gemeente over het project in het algemeen? Neemt u dan contact op met Ad de Hoon de omgevingsmanager van de gemeente. Hij is te bereiken via het telefoonnummer 06 53 79 44 55 of het e-mailadres: alom@home.nl

Actuele informatie

Voor actuele informatie over het project Veenpoldersweg adviseren wij u gebruik te maken van de KWS-app. Door wekelijkse updates kunt u de voortgang van het project op de voet volgen. De KWS-app is te downloaden in de Apple- en/of Google Play store en te herkennen aan dit logo .

Wij raden u aan deze app op uw smartphone of tablet te installeren. Dit is mogelijk door onderstaande QR code te scannen en vervolgens de app te downloaden.

Daarnaast zullen wij u regelmatig via de Dorpsketting verslag doen van de voortgang van de werkzaamheden.

Tot slot wensen wij u een fijne zomervakantie toe!

Met vriendelijke groet,

Het KWS Team Veenpoldersweg, namens deze, Anja Grootendorst

Opheffingsverkoop bij ‘De Nootedop’

Zoals al eerder in dit blad is aangekondigd gaat ‘De Nootedop’ Antiek aan de Veenpoldersweg 22 (voorheen Huyssitterweg) de deuren sluiten. Zoals het er nu uitziet stopt André Baijens er eind deze maand mee. Dit houdt in dat u er snel bij moet zijn om uw slag te staan.

In een deel van de in 1980 gebouwde bedrijfshal is intussen een ander bedrijf gevestigd: Le Jean van Pieter van Rijn. De resterende voorraad van André staat in het andere deel overzichtelijk opgesteld. De laatste oude meubels (tafels, stoelen, kasten), lampen, spiegels en allerhande antiquiteiten, die in huis of er omheen passen, zijn nu in de verkoop. En wel tegen heel aantrekkelijke prijzen, want de kortingen zijn fors.

Het is dus de komende weken echt opruiming en iedereen is welkom om iets moois te kopen voor weinig geld. Dus om kort te gaan: kom gerust even kijken en neem de tijd om even wat rond te snuffelen. Er zit altijd wel íets leuks tussen. Nu het nog kan.

De Nootedop aan de vroegere Huyssitterweg is open van woensdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Voor andere informatie (‘Heeft u dit of dat nog…?’) kunt u terecht bij ondergetekende (06 1940 8732).

Met vriendelijke groeten, André Baijens

Op jacht naar de vogels

Regelmatig gaan wij erop uit, lopend of met de fiets, om in de directe omgeving vogels te spotten en lekker buiten te zijn. Spotten doe je door goed om je heen te kijken en te luisteren want soms hoor je ze eerder dan je ze ziet. En kijk ook eens achterom dan kun je soms worden verrast.

De route die wij met grote regelmaat doen is een “rondje Ondermeer” met een uitstapje naar het Prielenbos.

Wat wij daar dit jaar al zijn tegen gekomen:

Puttertje, Wilde Eend, Zwanen, Waterhoen, Torenvalk met jong, Lepelaar, Buizerd, Scholekster met jong, Kievit met jong, Grutto, Roodborst, Grote Bonte Specht, Zwarte Kwikstaart, Fuut, Blauwe Reiger, Grote Zilver Reiger, Aalscholver, Ooievaar met jong, Grauwe Gans met jong, Grote Canadese Gans met jong, Tureluur, Fazant, Tafeleend, Dodaars met jong, Sperwer, Boerenzwaluw, Visdief.

Wij vinden het iedere keer weer bijzonder dat we zoveel verschillende soorten tegen komen in een zodanig klein gebied én zo dicht bij huis.

Wij wensen je veel plezier tijdens jouw ‘rondje Ondermeer’.

Marja van den Berg en Annita Hoogeveen

Op de foto: Lepelaar

Toerclub Stompwijk

Na een aantal zeer zonnige en warme dagen begon afgelopen zondag met wat frissere temperaturen. Toch was het prima fietsweer, aangezien de zon ook regelmatig doorbrak. Volgens de tellingen stonden er om 8.30u weer zo’n 75 leden klaar voor een nieuwe clubrit. Ikzelf was daarvan geen getuige, want op weg naar de start brak ik een spaak en ben dus omgekeerd naar huis om over te stappen op een andere fiets. Mijn 12 fietsmaten van de A1 kwamen mij daar oppikken om daarna alsnog een mooie route naar Haarzuilens te rijden. Afgelopen weken is in de media geregeld aandacht besteed aan incidenten waarbij helaas ook wielrenners/racefietsers betrokken waren. Soms merken ook wij dan ook dat alleen al het feit dat een groep racefietsers nadert voor andere fietsers reden is om te roepen, schelden of ons bewust te hinderen. Zelfs achter elkaar gaan fietsen op een fietspad is dan blijkbaar al niet voldoende. Het zal toch niet zo zijn dat ons rode tenue in zulke situaties als een rode lap werkt en het onveilige gevoel bij anderen vergroot? Gelukkig konden we verder op de route wat meer brede wegen gebruiken en dan is er voor ieder ruimte genoeg. Vlak voor Haarzuilens passeerden we nog de A3 en konden daarna op het tot terras ingerichte grasveld plaatsnemen. De koffiestop met appelpunt of cheesecake verliep deze keer iets vlotter dan afgelopen weken. De terugweg via Woerden en Alphen verliep ook voorspoedig, zodat we na zo’n 110km weer terug in Stompwijk waren.

Arno van Rijn

Ik was nog wel wat moe van de vorige erg lange avond, maar het was zondag 2 augustus te mooi weer om langer op bed te blijven liggen. En trouwens fietsen geeft me ook weer energie. Onderweg naar de start bij de sporthal kwam ik reeds vele Stompwijkers tegen die ook wel zin hadden om er een mooie dag buiten van te maken. Aangekomen bij de sporthal stonden daar 16 gezonde mannen van de A2 te trappelen om van start te gaan. Wim was gelukkig weer hersteld van zijn schaafwonden en de overigen –neem ik aan- waren allemaal negatief op corona getest. Ik zeg dat omdat ik zaterdag even naar de Belgische tv zat te kijken en hoorde de commentator zeggen dat alle renners op corona getest waren, waarvan er één positief getest was. Mogelijk was hij ‘vals positief getest’; wat hebben die Belgen toch prachtige uitdrukkingen. Ik dacht even dat hiermee ook al gefraudeerd werd, maar nee dit is een test met een mogelijk onjuiste uitslag resultaat. Nou dan hoeven wij van de A2 ons ook niet meer zo nodig te laten testen. Trouwens we hadden ook geen mondkapjes op vόόr de start, zoals dat bij de profs wel gebeurt.

Allee hé, laten we dus maar genieten van de mooie tocht die werd voorgereden door m.n. Sjaak van Santen. Niet alleen de prachtige tocht die hij voor ons had gepland maar ook het vele kopwerk dat hij deed; chapeau en dank Sjaak! De tocht voerde naar de Lopikerwaard, u weet wel bekend van die zendmast midden in het landschap. Sjaak wist weggetjes te vinden die ik nog nooit voor de wielen had gehad (ook zo’n mooie Belgische uitdrukking). De plaatsjes waar we doorheen reden, zoals Polsbroek en Cabauw, ken ik dan wel maar de manier waarop ze aan elkaar werden gekoppeld vandaag was verrassend. Er gebeurde niets opmerkelijks onderweg, ook geen toneelspel voor een lekke band om bijvoorbeeld het tempo te drukken. Nee, het was gewoon gezellig onderweg, beetje kletsen en een lekker tempo. Uiteindelijk  kwamen we in Oudewater aan voor de koffie met appelgebak. De terugweg werd aangevangen in Noordelijke richting. We verlieten de Lopikerwaard bij Nieuwerbrug aan de Rijn waarna we via Bodegraven en Alphen aan de Rijn terug reden naar Stompwijk. En dan tot slot de cijfers, want toerfietsers zijn gek op statistieken. 16 man aan vertrek, 16 man gefinisht in dezelfde tijd, temp bij vertrek 17˚C, temp onderweg 23˚C, westenwind kracht 3 a 4, 101 km afgelegd, gemiddelde snelheid 30,5 km/u.

John Oudsen A2

C1

Van de hel in Zoeterwoude naar het paradijs van ‘De Wippert’ Was de opkomst in dit hele korte fietsseizoen niet altijd groot, met 1 maal 4 en 1 maal 1 mens, deze zondag was het tellen geblazen. Er stonden 17 mannen en vrouwen inclusief J. v.d. V., die om half 8 nog wilde afhaken met een scheur in zijn achterband. Chapeau Jan! De tocht ging via het Hellepad naar de ‘De Hel’ in Zoeterwoude en verder via Leiderdorp naar de Zijldijk. De hele Zijldijk afgereden, waar ondergetekende meende dat de weg doodliep, maar als verrassing bleek helemaal aan het eind is een nieuw(?) fietspad door de Boterhuispolder. Een prachtig pad door de weilanden met Lakenvelders en vergezichten naar alle kanten. Weer een juweeltje in onze groene omgeving. De captains leidden de groep verder via Oud Ade en Oude Wetering naar Roelofarendsveen en wisten op 100 meter voor de koffiestop toch nog onrust te zaaien door verkeerd af te slaan. Gelukkig hebben wij  W. v. E. bij ons en zo reden we om 10 uur binnen bij ons jaarlijkse gedroomde onthaal bij Jos en Nel. In de prachtige tuin van ‘De Wippert’ stonden 30 stoelen in een grote kring voor ons en de C2. De koffie met appeltaart was heerlijk en bij het 2e bakkie was er zelfs een kletskop, welke volgens mij helemaal niet nodig was want zet 25 fietsers met een kop koffie bij elkaar en om je heen hoor je de grootste verhalen. Na nog een portie fruit voor de broodnodig energie voor de terugweg volgde de jaarlijkse staatsiefoto voor de vlag van de Toerclub. Hierbij rees de vraag of er met de nieuwe kleding ook een nieuwe vlag is maar die vraag bleef onbeantwoord. Van de terugweg weet ik alleen nog Hoogmade en de Ruige kade en omdat we via Zoeterwoude naar huis keerden, was ik als eerste thuis met bijna 55 kilometer op de teller.

R. v.d. H.

C2

Hier dan eindelijk een verslag van de C2. Ik werd er al over aangesproken. Onze groep heeft in juli drie keer met elkaar gefietst en dat ging alle zondagen prima. Op 12 juli was de koffiestop bij het Rieten Dak in Het Delftse Hout. 19 Juli werd IJs de Jong in Weteringbrug bezocht en op 26 juli was de Bonte Haas in Wateringen aan de beurt. Al twee keer werd door het nieuwe gebied van de N3MP polder gefietst. Wat worden we toch verwend met al die nieuwe fietspaden. De afstanden waren ongeveer 45 en 55 km. Daar kunnen we weer bijna 50 km van zondag 2 augustus bijschrijven. Zonder onze vaste captain vertrokken wij met 8 fietsers naar camping De Wippert in Roelofarendsveen. Via het Molenpad en de Koudekerkse brug, waar de A1 ons inhaalde, naar Hoogmade. De Wijde AA en het pontje sloegen we vandaag over. Langs de Aderweg zagen we een meeuw zijn prooi verliezen. Prachtig mooi die natuur om ons heen. Om klokslag 10.00 uur kwamen we aan met 24,5 km op de teller. Deze koffiepauze is geweldig! Een warm en vriendelijk onthaal en in een grote kring in de tuin smullen van de eigen gebakken appeltaart met verse opgeklopte slagroom en fruit toe. Als afsluiting de groepsfoto en voldaan begonnen we aan de terug route. In Hoogmade deden we een extra rondje om de kerk, waarbij de klok nog steeds op 12.00 uur staat na die verwoestende brand in november 2019. Het blijft een trieste aanblik en de groene torenspits wordt alom gemist. Helaas is de toekomst van de kerk is nog onzeker. Na de Rhijnvreugdbrug kwamen we over de bekende fietspaden om 12.35 uur weer aan in Stompwijk. Het was goed fietsweer met een aardig noordwesten windje.

Groetjes, Lia de Jong- Zwetsloot

Aanstaande zondag staan we ook weer om 8.30 u klaar bij de sporthal voor een mooie rit.

Agnes’ wekelijks praatje

En weer een week voorbij, inmiddels zitten we in augustus. Dat kan natuurlijk nog een prachtige maand worden maar we gaan onherroepelijk aftellen naar de herfst.

Zijn jullie een beetje bekomen van de teleurstelling dat de Bingo voorlopig niet door gaat? Hoe jammer ook, we hebben de juiste beslissing genomen, de cijfers lopen weer op en ook in Leiden is een uitbraak van het virus. Daarnaast was het al in Hillegom en Rotterdam, dus het blijft niet meer alleen maar in het Zuiden van het land.

Dinsdagmiddag hebben mijn man en ik samen maar een paar spelletjes bingo gespeeld. Dat is lastig met z’n tweetjes, maar leuk is het wel. Allebei een papiertje, om de beurt een nummertje draaien en als het even niet uitkwam pasten we gewoon de regels aan. Dat hoort natuurlijk niet maar we hebben wel gelachen en dat was ook wel weer eens fijn.

Dat moeten we niet vergeten in deze periode, hoe moeilijk en lastig het ook is, laten we wel proberen de moed erin te houden en het gezegde: Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd is nu wel heel erg van toepassing. Schrijf het op of print het uit en plak het op de koelkast ofzo zodat u het steeds leest als u iets uit de koelkast pakt of er voorbij loopt. Behalve het feit dat het goed is om op deze manier vrolijk te blijven is het ook nog eens goed voor de gezichtsspieren, die worden daardoor getraind en er ontstaan kleine lachrimpeltjes. Maar dat laatste is niet erg, dat mag op onze leeftijd wel hihi.

Het boekje waarin jullie (en wij) onze belevenissen over het leven met Corona hebben opgeschreven is in de maak. Het is echter veel meer werk om het in elkaar te zetten dan gedacht, maar we gaan rustig door en het komt er echt aan!!

Intussen heeft het dorp ook een aantal nieuwe inwoners gekregen en komen er nog meer aan. Welkom aan allen en misschien als u gesetteld bent en het Corona virus onder controle is, heeft u zin om eens een kijkje te komen nemen op de Ouderen Soos. Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur zijn we met een gezellige club ouderen te vinden in het Dorpspunt, waar we klaverjassen, rummicubben en kaarten maken. Vooraf is er ook een half uurtje Bewegen voor Ouderen. In de loop van het jaar hebben we ook nog een aantal extra uitjes, ieder jaar doen we ons best weer om een leuke kalender samen te stellen en natuurlijk staan Sinterklaas en de kerstviering er ook op. U hoeft niet meteen lid te worden, kom gerust een paar keer vrijblijvend sfeer proeven en pas na een maand vragen we een lidmaatschap. We zien u graag verschijnen.

De komende dagen schijnt het nog mooi weer te worden, de eerste dagen misschien een kleine inzinking maar dan komt het mooie weer terug. Ga nog even lekker naar buiten als het gaat, trek er op uit en geniet van de kleine dingen die onderweg te zien zijn. Zoals veel mensen eigenlijk niet weten hoe mooi Nederland is, we hoeven echt niet altijd naar het buitenland, zo weten we vaak ook niet wat er allemaal leeft in de Stompwijkse polders. Ogen open dus en zie de plantjes en de diertjes, niet alleen op het land maar ook in de slootjes. Geniet er van!

Een hartelijke groet namens het complete bestuur van Ouderen Soos Stompwijk, Agnes, secretaris

Dorp van het dorstige hert